25 November 2023
Israels God.
Israels God.

15 Ziet, Ik kom als een dief. Zalig is hij, die waakt en zijn klederen bewaart, opdat hij niet naakt wandele, en men zijn schaam-te niet zie.
16 En zij hebben hen vergaderd in de plaats, welke in het Hebreeuws genaamd wordt Armageddon.


8 En hij z(dat is de satan) al uitgaan om de volken te verleiden, die in de vier hoeken der aarde zijn, den Gog en den Magog, om hen te vergaderen tot den krijg; welker getal is als het zand aan de zee.
9 En zij zijn opgekomen op de breedte der aarde, en omringden de legerplaats der heiligen, en de geliefde stad (Jeruzalem); en er kwam vuur neder van God uit den hemel, en heeft hen verslonden.


— Openbaring 16 en 20

In Openbaring 16 wordt gesproken van de laatste strijd op aarde in Armageddon, dat is het dal bij Megiddo. Wat Zacharia al profeteerde (gisteren), zal een eindstrijd worden in Israël op aarde. De volken zullen van alle kanten Israël (en de kerk) vervolgen en bestrijden. Maar tegen al dat geweld in, zal God,  Die in de hemel zit, lachen. Ook Openbaring 20 zegt:  

 

Die laatste strijd op aarde loopt uit op de eindoverwinning van het Lam (Openbaring 5). De tijd die daaraan voorafgaat, zal voor Israël en alle gelovigen een zware tijd en strijd zijn. Wat kan jij als jongere doen?

 

Allereerst en allermeest de God van Abraham, Izak en Jakob, de God van het Verbond, de God van je Doop, de God van Israël dienen. Een strijder met God worden. Zijn Geest in je hart. Doen wat de Heere zegt.

Daarnaast: bidden. Bidden voor Israël, dat zij (en wij) tot bekering zullen komen en de Messias zullen erkennen en belijden. Bidden om de vrede in Jeruzalem, de diepe sjalom van God in het hart. Bidden ook voor het staande blijven in de strijd, in de vervolging (denk aan de vervolgde kerk), bidden om trouw te zijn in de strijd waarin de satan als een beest (Openbaring 12 en verder) tekeer gaat.

Bidden dat Jood en heiden de Naam van God mogen belijden. Bidden dat Jezus zal terugkomen en alle leed, vervolging, joden- en christenhaat, antisemitisme en gruwelijkheden zal vergelden. En dat de volken in Het Zaad, Jezus Christus, gezegend zullen zijn met hetzelfde geloof en vertrouwen als Abraham, Izak en Jakob.

 

Bid om de vrede van Jeruzalem (Psalm 122). Dat Israël op de Heere zal hopen. Dat God hun ongerechtigheden zal vergeven. Zo doe Hij aan hen. Zo doe Hij ook aan mij. (psalm 130: 4 berijmd)

Ds. J.R. van Vugt

Door Ds. J.R. van Vugt

Ook interessant
JouwKompas is een initiatief van omsionswil.nl