12 November 2021
Toonbeeld van genade
Toonbeeld van genade

En zij verheerlijkten God in mij.

— Galaten 1:24

Nadat Paulus is stilgezet op weg naar Damascus en geloof in de Heere Jezus Christus is gekomen, heeft hij veel omzwervingen gemaakt. Uiteindelijk komt hij in Judea terecht. Hier wordt druk over Paulus gesproken. Maar niet Paulus staat centraal, maar de Heere God. Iedereen wist hoe Paulus had geleefd: een toonbeeld van eigengerechtigheid. Iedereen wist hoe Paulus de gemeente van Christus had vervolgd. En juist hij was nu een vurig verkondiger van de Heere Jezus Christus geworden. Hierdoor kwam niet Paulus in het middelpunt te staan, maar de kracht en de genade van God Die zo iemand als Paulus had stilgezet en zijn zonden had vergeven voor het bloed van de Heere Jezus Christus. Dit is genade waarin God alleen de eer krijgt. En dit is het doel de genade die God bewijst.  Daarom was het ook zo erg dat de Galaten weer gingen vertrouwen op eigen kracht. Daar krijgt God niet de eer door. Je bent bijna aan het einde van de overdenkingen over Galaten 1 gekomen. Wordt Gods genade al in jouw leven verheerlijkt? Dan hoef je niet als een beest of een eigengerechtigde Paulus geleefd te hebben. Maar het gaat er wel om dat in Woord en daad God de eer krijgt, omdat Hij ook jou genade heeft willen bewijzen. Hoe weet je dat? Wie is de Heere Jezus Christus voor jou? Je draagt de naam christen (hoop ik); maar kun je ook van harte zeggen dat alleen Hij jou heeft kunnen redden? dat verheerlijkt God.

Ds. M.W. Muilwijk

Door Ds. M.W. Muilwijk

Ook interessant
JouwKompas is een initiatief van omsionswil.nl