07 Juli 2022
In leven en sterven
In leven en sterven

Wat is uw enige troost beide in het leven en sterven?

— Vraag 1 van de Heidelbergse Catechismus

Soms kom je mensen tegen die tegen de dood opzien. Hoe moet het straks als ik God moet ontmoeten. Misschien is dat ook wel jouw zorg! De dood is en blijft een vijand. Al mogen Gods kinderen zeggen dat hij een overwonnen vijand is. Sterven zonder de Heere is vreselijk. Als je alleen de doodsjordaan over moet, is het verloren. Toch zit je fout als je alleen maar tegen het sterven zonder de Heere opziet. De catechismus laat zien dat sterven in het verlengde van het leven ligt. Bileam wilde wel sterven met Gods volk, maar hij wilde niet leven met dat volk. Daarom vraagt de catechismus ook naar de troost in het leven. Alleen als Christus ons leven is, is sterven winst. Het is een veeg teken als Christus alleen maar welkom is in het uur van onze dood. Begeer jij ook nu Zijn gezelschap? Is een kus van Jezus’ mond, jouw meer waard dan de dingen van deze wereld? Paulus’ leven begon toen hij stierf. Stierf aan zijn geestelijke idealen. Hij gaf het op om door de wet verlost te worden. De levende Christus doodde Paulus’ leden op aarde. Paulus leefde niet meer voor zichzelf, maar voor Christus. Kan dat ook van ons gezegd worden? Leven door het geloof wil zeggen dat je op alle beschuldigingen met Christus antwoordt.

Ds. J. Lohuis

Door Ds. J. Lohuis

Ook interessant
JouwKompas is een initiatief van omsionswil.nl