16 Juli 2022
Dat ene Nodige
Dat ene Nodige

Maar één ding is nodig; doch Maria heeft het goede deel uitgekozen, hetwelk van haar niet zal weggenomen worden.

— Lukas 10:42

Wat de Heere Jezus als ene nodige beschrijft, dat is voor de wereld het ene ónnodige. De wereld vindt alles nodig en nuttig, maar de geestelijke dingen zijn totaal nutteloos. Laat die wereld echter maar praten. De wereld gaat voorbij, zegt de Heere Jezus, en ook alle begeerlijkheid van de wereld. Maar het ene nodige gaat niet voorbij. Dat zal van Maria niet worden weggenomen. Veel andere dingen worden wel weggenomen. Een mens raakt veel kwijt. Je geliefden, je gezondheid, je werk, en uiteindelijk je leven. Maar als je dat ene nodige mag hebben, dan heb je iets dat blijft. Als Maria gaat sterven, dan zal dat niet worden weggenomen. Allen die de verschijning van Christus hebben liefgehad, die zullen Hem daar weer ontmoeten. En dan zal Hij hun Voorspraak zijn, voor de Rechterstoel van God. Wat is een mens toch nameloos arm als hij zonder Voorspraak voor God komt te staan. Zo gij Zijn stem dan heden hoort, geloof toch Zijn heil- en troostrijk Woord. Wie in Hem gelooft, zal leven, al ware hij ook gestorven.

Ds. M.A. Kempeneers

Door Ds. M.A. Kempeneers

Ook interessant
JouwKompas is een initiatief van omsionswil.nl