15 Juli 2022
Een ding is nodig !
Een ding is nodig !

Maar één ding is nodig; doch Maria heeft het goede deel uitgekozen, hetwelk van haar niet zal weggenomen worden.

— Lukas 10:42

De Heere Jezus wijst Martha terecht. Ze moet een keuze maken. Tussen de dingen die nodig zijn en tussen het éne nodige. En dat éne nodige, dat is Hij Zelf. Maria heeft de goede keuze leren maken. Terwijl Martha op dit moment alleen aandacht heeft voor de tijdelijke dingen. Maar wat baten al die tijdelijke dingen, als je voor je hemelse Rechter staat? Wat baat het je, als je moet sterven en je mist het ene nodige? In dat licht bezien kun je zoveel missen. Je hebt geen gezondheid nodig om zalig te worden. Je hebt niet veel geld nodig om zalig te worden. Kijk maar naar de gelijkenis van de rijke man en de arme Lazarus. Die arme bedelaar bezat niets. En toch werd hij door de engelen naar de hemelse heerlijkheid gedragen. Omdat hij dat ene nodige had. En die rijke man? Die sloeg zijn ogen op in de pijn. Niet omdat hij rijk was. Niet omdat hij veel bezat. Maar omdat hij het ene nodige miste. Wat heb jij?

Ds. M.A. Kempeneers

Door Ds. M.A. Kempeneers

Ook interessant
JouwKompas is een initiatief van omsionswil.nl