13 Juli 2022
Bezig zijn met het verkeerde !
Bezig zijn met het verkeerde !

Doch Martha was zeer bezig met veel dienens, en daarbij komende, zeide zij: Heere, trekt Gij U dat niet aan, dat mijn zuster mij alleen laat dienen? Zeg dan haar, dat zij mij helpe.

— Lukas 10:40

Was het verkeerd, wat Martha deed? Is het verboden om  bezig te zijn met bedienen? Nee, natuurlijk niet. En ook haar bedoeling zal ongetwijfeld goed geweest zijn. Maar ze was op een verkeerde manier bezig. Het staat er zo nadrukkelijk: ‘ze was zéér bezig met véél dienen’. En als een mens gaat denken dat er zoveel belangrijk is, wat gebeurt er dan? Dan vergeet hij het ene nodige. Dan wordt God vergeten. Wij kunnen het ook zo druk hebben. Met school, met ons werk, met onze hobbies. En op zichzelf zijn dat geen verkeerde dingen. Maar als we erin óp gaan, dan wordt het schadelijk. Wat baat het een mens, al zou hij de hele wereld hebben en hij lijdt schade aan zijn ziel? Wat heb je er aan als je cum laude slaagt voor je studie en je komt voor eeuwig om? Is het dat dan allemaal waard?

Ds. M.A. Kempeneers

Door Ds. M.A. Kempeneers

Ook interessant
JouwKompas is een initiatief van omsionswil.nl