14 Juli 2022
Oog krijgen voor het ene nodige.
Oog krijgen voor het ene nodige.

En Jezus, antwoordende, zeide tot haar: Martha, Martha, gij bekommert en ontrust u over vele dingen

— Lukas 10:41

Wat doet de Heere Jezus, als Martha zo uitvalt? Zegt Hij tegen Maria: ‘Joh, ga je zus eens helpen!’ Nee, in plaats daarvan gaat Hij Martha terechtwijzen. Ernstig spreekt Hij haar aan: ‘Martha, Martha!’ Twee keer noemt Hij haar naam. En als de Heere dat doet, dan is het Hem ernst. ‘Mozes, Mozes!’  zo zei de Heere, toen die zijn geschoeide voeten op heilig land zette. Twee maal sprak de Heere Petrus aan: ‘Simon, Simon!’ En toen volgde die ernstige waarschuwing dat hij Zijn Meester zou gaan verloochenen. En nu: ‘Martha, Martha’. Hij wijst haar terecht, want ze is zo gevaarlijk bezig. Als Hij haar nu eens over zou geven aan haarzelf, dan zou ze zichzelf van haar zaligheid beroven. Daarom grijpt Hij in, uit liefde. Ook vandaag moet de Heere nogal eens hard ingrijpen in het leven van mensen. Allerlei middelen staan Hem ter beschikking. Rouw, ziekte, tegenslagen, de prediking. Misschien is dat ook wel zo in jouw leven. Maar de Heere heeft als doel om ons tot bezinning te brengen, en opdat we oog zouden krijgen voor het ene nodige.

Ds. M.A. Kempeneers

Door Ds. M.A. Kempeneers

Ook interessant
JouwKompas is een initiatief van omsionswil.nl