17 Augustus 2022
Lankmoedigheid
Lankmoedigheid

Maar de vrucht des Geestes is (…) lankmoedigheid

— Galaten 5:22c

De vrucht van de Heilige Geest bestaat uit liefde, blijdschap en vrede. Maar ook uit lankmoedigheid. Je vindt het misschien een moeilijk woord. Sommigen vertalen het met ‘geduld’. Het betekent echter nog iets meer. In een engelse Bijbel lees je het woord ‘longsuffering’. Iemand die lankmoedig is, kan veel moeite verdragen. Er is niemand zo lankmoedig dan de Heere. Hij verdraagt iedere dag zo ontzettend veel van Zijn schepselen in het algemeen en Zijn kinderen in het bijzonder. Ze laten het op zoveel momenten afweten. Ze zijn vaak zo zwak en twijfelachtig. Maar de Heere is lankmoedig over hen. Hij kan en wil nog veel van hen verdragen. Wanneer Gods Geest in ons hart en leven werkt, dan gaan wij daarin ook op Christus lijken. Iets van Zijn lankmoedigheid wordt dan ook in jouw leven gevonden. Als je Hem liefhebt, dan wordt je er ook toe geroepen om lankmoedig te zijn. Om anderen, je ouders, je familie, je vrienden, je klasgenoten, in hun gebreken en onvolkomenheden te verdragen. Als je zelf weet hoeveel gebreken en onvolkomenheden de Heere dagelijks van jou moet verdragen, zou jij dan ook niet lankmoedig moeten zijn naar anderen? Dat valt voor ons zondige vlees niet mee. Dat wil zo vaak de ander aanspreken en terechtwijzen. Maar als je zelf van genade bent gaan leven en voor de Heere bent gaan buigen, dan wil Hij je, door Zijn Woord en Geest en knielend aan Zijn voeten, leren wat het is om lankmoedig te zijn.

 

Ds. B.D. Bouman

Door Ds. B.D. Bouman

Ook interessant
JouwKompas is een initiatief van omsionswil.nl