18 Augustus 2022
Goedertierenheid
Goedertierenheid

Maar de vrucht des Geestes is (…) goedertierenheid

— Galaten 5:22d

De vrucht van de Heilige Geest bestaat uit liefde, blijdschap, vrede en lankmoedigheid. Maar ook uit goedertierenheid. Dat betekent: welwillendheid, waarin je het goede voor een ander zoekt. Die goedertierenheid is een hartelijk verlangen om het allerbeste voor je naaste te zoeken. Dat verlangen werkt de Heilige Geest in het hart van al oprechte gelovigen. Want als er Eén goedertieren is, dan is de Heere dat wel. Hij heeft zelfs Zijn eigen Zoon in deze wereld willen gezonden, opdat vijanden en tegenstanders met God verzoend zouden worden (Rom.5). Daarin heeft Hij werkelijk het allerbeste met tegenstanders voor. Ook met jou, als je Hem nog altijd niet kent als jouw Heere en Heiland. Iedere dag weer klopt Hij op de deur van jou hart en wijst je de weg tot Hem. Maar Hij heeft ook het allerbeste met Zijn kinderen voor. Alle dingen in hun leven moeten medewerken ten goede (Rom. 8). Hij is het leven van Zijn gelovigen geworden. Omdat Hij goedertieren is, leren zij daar ook iets van kennen. Ik hoop dat je daar iets in je eigen hart en leven van mag herkennen. Dat je met een oprecht verlangen het allerbeste voor je naasten gaat zoeken. Misschien ontbreekt deze goedertierenheid nog altijd in jouw leven, omdat Christus in jouw leven ontbreekt. Zoek Hem dan toch om wie Hij is en om wat Hij doet. Door Zijn Woord en Geest wil Hij je leren wat echte goedertierenheid betekent.

 

Ds. B.D. Bouman

Door Ds. B.D. Bouman

Ook interessant
JouwKompas is een initiatief van omsionswil.nl