19 Augustus 2022
Goedheid en geloof
Goedheid en geloof

Maar de vrucht des Geestes is (…) goedheid, geloof

— Galaten 5:22e

De vrucht van de Heilige Geest bestaat uit liefde, blijdschap, vrede, lankmoedigheid en goedertierenheid. Maar ook uit goedheid en geloof. Die goedheid heeft veel te maken met die goedertierenheid waar je gisteren bij bepaald werd. De goedertierenheid ziet op het innerlijke verlangen om het beste voor je naaste te zoeken. Deze goedheid zijn de daden waarin je ook daadwerkelijk het goede voor je naaste doet. Het zijn handelingen van zorg en toewijding. Van betrokkenheid en bewogenheid. Van omzien en hulp. Zoals Christus tijdens Zijn rondwandeling gezorgd heeft voor de mensen die tot Hem kwamen. We zien iets van die goedheid terug in de eerste christengemeente te Jeruzalem (Hand.2:44-45). De mensen zagen om naar hen die gebrek en moeite kenden. De eigen rijkdommen en bezittingen werden verkocht, zodat anderen geholpen konden worden. Als de Geest in je hart en leven werkt, ga je het goede voor je naaste doen.

Maar dat niet alleen. Gods Geest werkt ook geloof uit in ons leven. Je kunt hierbij denken aan het hartelijk kennen en vertrouwen van de Heere. Door het geloof ga je de Heere Jezus omhelzen en Hem eigen maken (NGB, artikel 22). Mag je iets van die goedheid, iets van dat verlangen in je leven ook opmerken? Misschien ontbreken deze goedheid en dit geloof in jouw leven wel. Laat dit gemis je dan uitdrijven tot de Bron uit wie deze vrucht voortkomt: de Heere zelf. Door Zijn Woord en Geest wil Hij deze goedheid en dit geloof schenken en werken.

Ds. B.D. Bouman

Door Ds. B.D. Bouman

Ook interessant
JouwKompas is een initiatief van omsionswil.nl