20 Augustus 2022
Zachtmoedigheid en matigheid
Zachtmoedigheid en matigheid

Maar de vrucht des Geestes is (…) zachtmoedigheid en matigheid

— Galaten 5:22f

De vrucht van de Heilige Geest bestaat uit liefde, blijdschap, vrede, lankmoedigheid en goedertierenheid. Maar ook uit zachtmoedigheid en matigheid. Zachtmoedig wil niet zeggen dat iemand slap of soft is. Denk maar aan de Heere Jezus. Niemand is zo zachtmoedig als Hij, maar Hij dreef de geldwisselaars uit de tempel en veroordeelde de schijnheilige farizeeërs. Zachtmoedig wil zeggen dat je nederig en vriendelijk naar een ander toe kunt zijn, terwijl je misschien meer kunt of weet dan zij. Deze zachtmoedigheid ken je van nature niet. Je verdorven hart zit vol met eigenliefde. Maar de Heilige Geest maakt je nederig voor de Heere en voor een ander.

Daarbij werkt de Heilige Geest matigheid in je leven. Dat wil zeggen: Hij begrenst je. Hij zorgt ervoor dat de gelovigen van Christus niet meer met alles mee hoeven en willen doen. Hij leert hen dat de dienst van Christus hun grootste rijkdom is. Daarom hoeven ze niet alle hebbedingen en rijkdommen van deze aarde te bezitten.

Hoe is het met de vrucht van Gods Geest in jouw leven? Het is misschien alles gebrekkig en onvolkomen, maar als je door het geloof met Christus leven mag, dan is het in Hem alles volmaakt. Dan wordt je aangespoord om deze vrucht steeds weer en steeds meer biddend te zoeken. Misschien moet je zeggen: “Deze vrucht ontbreekt in mijn leven volledig!” Laat die nood je dan aan de voeten van Christus brengen. Opdat Hij je hart en leven door Zijn Woord en Geest zou gaan veranderen.

Ds. B.D. Bouman

Door Ds. B.D. Bouman

Ook interessant
JouwKompas is een initiatief van omsionswil.nl