24 December 2022
Een verandering van gemoed
Een verandering van gemoed

Ik bid u dan, broeders, door de ontfermingen Gods, dat gij uw lichamen stelt tot een levende, heilige en Gode welbehaaglijke offerande, welke is uw redelijke godsdienst. En wordt dezer wereld niet gelijkvormig, maar wordt veranderd door de vernieuwing uws gemoeds.

— Romeinen 12:1, 2a

Paulus waarschuwt de gemeente van Rome om niet gelijk te worden aan de wereld. God heeft Zich over hen ontfermd en genade geschonken. Dit moet hen doen leven tot eer van de Heere. Uit dankbaarheid voor wat de Heere in hun leven gedaan heeft. Misschien zeg je: maar ik ben onbekeerd; geldt dit dan ook voor mij? Jazeker! Jij bent ook zeer bevoorrecht omdat je leven mag onder de bediening van het genadeverbond.

 

Heeft de Heere geen onderscheid gemaakt? Jij bent geboren op het erf van het verbond, jij bent gedoopt, ook aan jou zijn de woorden

van God toevertrouwd. Deze oproep geldt daarom ook voor jou! Vergeet natuurlijk niet te bidden om de persoonlijke toepassing van

het heil, om je eeuwig welzijn, dat in de doop betekend en verzegeld wordt.

 

Wordt dezer wereld niet gelijkvormig. Letterlijk staat er: neem het schema van de wereld niet over. Wat is de kleding van wereldse mensen? Welke boeken lezen ze? Welke muziek luisteren zij graag? Nog belangrijker zijn vragen als: Waar leven ze voor? Wat voor antwoorden heb jij allemaal op deze vragen gegeven? Moet je de conclusie trekken dat je leven eigenlijk niets verschilt van dat van wereldse mensen?

 

De apostel gaat verder: Maar wordt veranderd door de vernieuwing uws gemoeds. Wat is nodig? Een verandering van ons gemoed. Ons

hárt moet vernieuwd worden. Wedergeboorte is nodig! Wie wedergeboren wordt, krijgt liefde tot de Heere. Dat kán niet anders.

D.J. Vogelaar

Door D.J. Vogelaar

Ook interessant
JouwKompas is een initiatief van omsionswil.nl