31 December 2022
Danken en bidden
Danken en bidden

Verblijdt u allen tijd. Bidt zonder ophouden. Dankt God in alles, want dit is de wil Gods in Christus Jezus over u.

— 1 Thessalonicenzen 5:16-18

Op Urk is het vandaag dankdag. Dankdag voor de visserij. De hele vloot is thuis. Mooi idee dat Oudjaarsdag samenvalt met dankdag, vind je niet? Of… heb je weinig te danken, dit jaar? Waren er zorgen in jouw leven of in jullie gezinsleven? Dat kan. En dan is danken inderdaad best heel moeilijk.

 

Paulus roept aan het einde van zijn eerste brief aan de gemeente van Thessalonica zijn lezers op om altijd blij te zijn, zonder ophouden te bidden en God in alles te danken. Waarom? Omdat God dit wil.

Wat heerlijk dat blij zijn en danken als het ware gekoppeld zijn aan bidden.

 

Danken en blij zijn als je een prachtig jaar achter de rug hebt, is niet zo moeilijk. Danken en blij zijn als de zorgen overheersen is wél moeilijk. Want die zorgen kun je niet om twaalf uur vanavond in het jaar 2022 laten staan. Die zorgen gaan mee, het nieuwe jaar in. En dan toch danken?

 

Ja, want jij leeft nog. En ons léven is al een gave van God. Hij heeft ons geschapen om voor Hem te leven. Denk daar vanavond eens extra over na! Staat jouw leven inderdaad in dienst van Gods Koninkrijk? Dank Hem dan daarvoor. Of leef je nog voor jezelf? Bid dan of dit mag veranderen. 

Blijdschap, gebed en dankbaarheid, het zijn allemaal gaven van God aan mensen die zich vaak zo verdrietig voelen, niet echt kunnen bidden en ondankbaar zijn. Gaven die de HEERE uit genade (dus gratis!) wil geven. Verblijd je, bid, dank. Ga zó met Hem 2023 in.

Ada Schouten-Verrips

Door Ada Schouten-Verrips

Ook interessant
JouwKompas is een initiatief van omsionswil.nl