27 December 2022
Arme Heiland
Arme Heiland

Want gij weet de genade van onze Heere Jezus Christus, dat Hij om uwentwil is arm geworden, daar Hij rijk was, opdat gij door Zijn armoede zoudt rijk worden.

— 2 Korinthe 8:8

Misschien heb je tussen Kerst en Oudjaar vrij. Het kan ook zijn dat je een vakantiejob hebt. Of gewoon toch moet werken. Overal brandt het kerstlicht nog, terwijl hier en daar het vuurwerk knalt. Je moeder is druk met boodschappen. Het lijkt wel alsof deze dagen uit eten-eten-eten bestaan.

 

Een schril contract met de dagtekst, vind je niet? Jezus verliet de rijkdom van de hemel. Wij, aardse mensen, kunnen ons die rijkdom niet goed voorstellen. We kunnen sowieso nooit bevatten hoe het verlaten van de hemel en het komen op de aarde voor de Heere Jezus geweest moet zijn. Ons leven raakt aan dat van de heilige God, maar tegelijkertijd heeft die heilige God de zonden wel gedragen, maar nooit gedáán.

 

Zijn armoede is zichtbaar tijdens Zijn geboorte. Geen huis, geen wieg, zelfs geen plaats in de herberg. Hij is gekomen tot het Zijne, maar de Zijnen hebben Hem niet aangenomen (Joh. 1:11). Ook tijdens Zijn rondwandeling op de aarde was er geen sprake van eigen rijkdommen. Vrouwen dienden Hem met hun goederen (Luk. 8:2,3).

 

Zie jij rijkdom in deze arme Jezus? Dat kan alleen als jouw ogen opengegaan zijn voor jóúw armoede. Zonder God ga je verloren – en hoe rijk je dan ook bent, je raakt het allemaal kwijt! Vraag de Heilige Geest om geopende ogen. Opdat je leert: zo arm werd de Heiland… voor mij…

 

Ada Schouten-Verrips

Door Ada Schouten-Verrips

Ook interessant
JouwKompas is een initiatief van omsionswil.nl