05 Januari 2023
Achter Jezus aan
Achter Jezus aan

En tot Zich geroepen hebbende de schare met Zijn discipelen, zeide Hij tot hen: Zo wie achter Mij wil komen, die verloochene zichzelven, en neme zijn kruis op, en volge Mij.

— Markus 8:34

Er is veel gebeurd. De Heere Jezus heeft tegen Petrus gezegd dat hij achter Hem moet lopen, en niet voor Hem. ‘Satanas’, zei Hij er nog achteraan. Denk daar eens over na. Stel je eens voor dat dat bij de godsdienstles tegen jou gezegd wordt.

 

Toch is het waar. Als je niet achter Jezus aangaat, dan ga je achter de duivel, jezelf en de wereld aan. Dat is levensgevaarlijk. De duivel is de vader van het liegen, de vorst der duisternis.

 

Nu is er een grote groep mensen bij Jezus. Ze komen om naar Hem te luisteren. De discipelen zijn er ook bij en in gedachten staan wij er ook tussen. Jezus spreekt tot hen, tot jou. ‘Wie achter mij wil komen, die verloochene zichzelven, en neme zijn kruis op, en volge mij.’

 

Hoe ga jij het nieuwe jaar in? Heb je al veel plannen gemaakt? Misschien al een vakantie gepland? Wil je een nieuwe smartphone kopen? Vanavond een film kijken? Weet God ervan?

 

Jezus volgen betekent ‘achter Hem aangaan’, ‘jezelf verloochenen’, je ‘kruis opnemen’ en Hem volgen.

 

Jezelf verloochenen. Want dat deed Hij ook. Niet je eigen weg kiezen maar net als Jezus die in het heetst van de strijd bad tot Zijn Vader, vragen: ‘Heere wat wilt Gij dat ik doen zal? Maar als dat je alles kost? Ja, ook dan. Het kostte Jezus ook alles. De mensen schreeuwden: ‘Kruisig Hem.’  Ook jij kunt op dat pad uitgescholden en miskent worden. Op de bebloede rug van de Zaligmaker werd een kruis gelegd. Later spijkeren ze Hem eraan vast.

 

En dan zegt Jezus nog een keer: ‘En volge mij.’

Filip Uijl

Door Filip Uijl

Ook interessant
JouwKompas is een initiatief van omsionswil.nl