10 December 2022
Dat mij Uw goedertierenheden overkomen
Dat mij Uw goedertierenheden overkomen

En dat mij Uw goedertierenheden overkomen, o HEERE, Uw heil, naar Uw toezegging.

— Psalm 119:41

'Goedertierenheid' of 'gunst' is in de Bijbel een heel rijk en ook teer woord. Het hoort thuis in de – vertrouwelijke, intieme – verbondsomgang met de HEERE. Je bent wellicht ook gedoopt. In Zijn Naam! Hij heeft je van jongs af al geroepen en bij je (doop-)naam genoemd. Hoogstpersoonlijk. De rijkste beloften van heil staan op je naam! Dat is ongekend groot. Dat is genáde!

 

Hierin laat God Zich kennen als goedertieren. Hij is je gunstig gezind. Ja, Hij toornt over de zonde als de Rechtvaardige en driemaal Heilige! ‘Maar ’s HEEREN gunst zal over die Hem vrezen, in eeuwigheid altoos dezelfde wezen’ (Psalm 103). Gods goedertierenheid: die is beter dan dit tijdelijke leven (Psalm 63) en die leidt tot bekering (Rom. 2 : 4).

 

Gods goedertierenheden zijn Zijn gunstbewijzen. De dichter wil dus merken, ervaren dat de HEERE het goede met hem voorheeft. Zoals je in je verkeringstijd en in je huwelijk telkens weer wilt merken dat de ander van je houdt, dat je alles voor hem of haar bent. Zo vergelijkt de Bijbel de verhouding tussen de HEERE en Zijn volk en kinderen ook vaak met een huwelijk.

Dát maakt je blij en gelukkig. En in een trouwverbond waarvan de liefde het geheim is mág je dat ook verwachten.

 

Gods zondaarsliefde is zo bijzonder: die is van één/Zijn kant gekomen! En roept om wederliefde, vertrouwen en verwachting. Want de HEERE heeft ongekende beloften gedaan. Lees het Doopformulier er nog eens op na.

Het gaat om niets minder dan om Gods ‘heil’: daarin horen we de Naam Jozua, Jezus. Het is dus een pleitend bidden om de Heiland. God de Vader in de hemel hoort niets liever dan dít en Zijn liefste werk is om dit gebed te verhoren!

 

Ds. A. den Boer

Door Ds. A. den Boer

Ook interessant
JouwKompas is een initiatief van omsionswil.nl