28 December 2022
Arm en rijk
Arm en rijk

Want gij weet de genade van onze Heere Jezus Christus, dat Hij om uwentwil is arm geworden, daar Hij rijk was, opdat gij door Zijn armoede zoudt rijk worden.

— 2 Korinthe 8:8

In de Quote 500 staan heel veel rijke Nederlanders. Velen hebben één ding gemeen: ze waren ooit gewone mensen, die hard moesten werken voor hun salaris. Met hard werken is dus niks mis. Met luiheid wel. Als je door luiheid in de armoede terechtkomt, ben je echt on-Bijbels bezig. In de Spreuken van Salomo kom je dertien teksten tegen over de luiaard. Zoek ze maar eens op! Ze zijn beslist niet positief.

 

Anders is het als je door iets buiten jezelf arm geworden bent. Dat kan heel moeilijk zijn. Kijk eens om je heen of je zo iemand wellicht op de een of andere manier kunt helpen… Van anderen helpen word je rijk!

 

Jezus ging bewust van rijk naar arm. Om mensen rijk te maken. Deed Hij dat voor Zijn vrienden? Voor mensen die Hem vriendelijk benaderden en hun huis voor Hem openstelden? Nee, Hij kwam voor vijanden (…..). Om straatarme en ook nog eens dodelijk zieke vijanden rijk te maken.

 

Misschien ontmoet je weleens een bedelaar in de stad. Je loopt met een boog om hem heen en ziet anderen het ook doen. Jezus ontfermt Zich over zulke mensen. Letterlijk – in het Evangelie staan daar heel veel voorbeelden van – maar vooral geestelijk.

 

Deze arme-rijke Heiland heb jij ook nodig. Leef je nog altijd zonder Hem door? Dan ben je straatarm, ook al is je bankrekening goed gevuld. Hij is het Die jou vandaag toeroept: Gij die geen geld hebt, komt, koopt en eet (Jes. 55:1). En geloof me: niemand die Jezus mocht vinden, werd er armer van.

 

Ada Schouten-Verrips

Door Ada Schouten-Verrips

Ook interessant
JouwKompas is een initiatief van omsionswil.nl