04 Januari 2023
Een eerlijke vraag
Een eerlijke vraag

En Jezus zeide tot hem: De vossen hebben holen, en de vogelen des hemels nesten; maar de Zoon des mensen heeft niet, waar Hij het hoofd nederlegge.

— Mattheüs 8:20

Het is winter. Veel dieren houden een winterslaap. Behalve de vos. Die is bezig zijn hol klaar te maken voor de jongen die in maart geboren worden. Als het gaat schemeren, kun je ze tegenkomen. Dan komen ze uit hun hol.

 

De Heere Jezus neemt de vos als voorbeeld. Een man zegt tegen Hem: ‘Ik wil U volgen, waarheen U ook gaat.’ Dan antwoordt Jezus: ‘Kijk eens naar de vos. Volg zijn spoor tot het ophoudt. Dan kom je bij zijn hol. Daar woont hij. En ik…’ zegt Jezus, ‘heb zelfs geen vaste plek waar ik ’s avonds mijn hoofd neerleg.’

 

Sommige mensen nemen hun eigen kussen mee als ze op vakantie gaan. De Heere Jezus had er geen een. Als je Hem gaat volgen, dan houd je niets meer over dan alleen maar twee lege handen. ‘Weet je het wel zeker? Wil je mij echt volgen, waarheen ik ook ga?’

 

Wat is de Heere Jezus eerlijk. Ja, Hij wil dat de mensen Hem volgen. Hij meent het als Hij in het volgende vers zegt: ‘Volg mij.’ Maar Hij weet ook: ‘Die mensen gaan me niet volgen.’ Ze zitten zo vast. Ze zitten vast aan hun geld, hun vrouw, hun kind, hun auto, hun vakantie, hun smartphone en vul het verder maar in. Ze zitten gevangen. Ze willen het niet meer loslaten.

 

De Heere stelt jou een vraag: ‘Wil je mij echt volgen?’ Er is achter Hem altijd ruimte, maar er loopt dan wel altijd Iemand voor je voeten. Wat is de Heere Jezus eerlijk. En omdat Hij jou graag eerlijk wil maken vraagt Hij het je: ‘Wil je mij echt volgen?’

Filip Uijl

Door Filip Uijl

Ook interessant
JouwKompas is een initiatief van omsionswil.nl