26 December 2022
God werd mens
God werd mens

En het Woord is vlees geworden, en heeft onder ons gewoond.

— Johannes 1:14

Tweede Kerstdag vandaag. Misschien ben je het al moe, al dat ‘gedenken’. ’t Is met de Eerste Advent begonnen. En voor nogal wat mensen al eerder. Sommigen waren in oktober al druk met het versieren van hun huis. Maanden vol licht.

 

‘’t Licht dezer wereld is reddend verschenen, ’t Woord dat voor d’eeuwen bij God was, werd vlees’, zingt een oud kerstlied. Maar in jouw hart is het niet licht. Je ziet op tegen elke nieuwe dag. Je worstelt je er doorheen. Winterdip noemen sommige mensen het. Gelukkig worden net na nieuwjaar de dagen alweer wat langer…

 

Het kan ook zijn dat jouw hart donker is omdat je God mist. Zelfs mooie kerstvieringen en prachtige preken hebben daar niets aan veranderd. Je weet: zoals ik nu leef, is het niet goed. En ook: als ik nu sterf, ga ik verloren. Je hebt de Zaligmaker nodig! Hij – het Woord – is vlees geworden. Geboren uit de maagd Maria. Een wonder van God. Net zo’n wonder kan en wil de HEERE doen in jouw donkere hart. Jezus werd mens. Zoals jij mens bent. Al jouw smarten zijn Hem niet onbekend. Wend je dan (steeds opnieuw) naar Hem toe en wordt behouden (Jes. 45:22).

 

Of ken je Hem al? Omdat Hij jou opzocht in de donkere verlorenheid van jouw bestaan. Kun je het met Maria zeggen: ‘En mijn geest verheugt zich in God, Mijn Zaligmaker’ (Luk. 1:47)? Waarom? Omdat Hij zondaren zalig maakt. Wat een genade!

Ada Schouten-Verrips

Door Ada Schouten-Verrips

Ook interessant
JouwKompas is een initiatief van omsionswil.nl