06 Januari 2023
Echt geluk
Echt geluk

Want zo wie zijn leven zal willen behouden, die zal hetzelve verliezen; maar zo wie zijn leven zal verliezen, om Mijnentwil, en om des Evangelies wil, die zal hetzelve behouden.

— Markus 8:35

Jezus vraagt alles. Hij heeft gezegd: ‘Kom achter mij aan, neem je kruis op en volg mij’. Daar heb je gisteren van gelezen. Er zijn mensen die dit niet begrijpen. ‘Dat kan toch niet waar zijn.’  Zij zeggen met de rijke jongeling: ‘Heere, u vraagt te veel!’

 

Misschien denk jij dat ook wel. De Heere weet dat. Er is niets voor Hem verborgen. Hij kent je, door en door. Dat blijkt uit het vers van vandaag. Daarin legt Hij het uit.

 

Hij vraagt namelijk helemaal niet te veel. De Heere Jezus wil je laten zien dat de enige manier om een geluk (van Hem) te krijgen deze manier is.

 

Wil jij graag je leven behouden? Wil je graag gelukkig worden? Wat wil jij dit jaar eigenlijk krijgen? Crises, een recessie, een pandemie, zonden waar je zo van genieten kunt? Wil je dat echt?De Heere Jezus wijst je een andere weg. De weg naar echt geluk. Het pad naar een echt gelukkig nieuwjaar. Dat is het geluk van het verloren leven: dat is elke dag jezelf bij Hem brengen met je zonden en je schuld, Hem volgen, je kruis opnemen en inderdaad alles, je hele leven verliezen. Bij Hem. Want Hij baant de weg. Hij gaat voorop. Achter Hem ben je veilig en geborgen. Want het kostte Hem echt alles! Daar krijg je echt geen spijt van.

 

Wat staat je in de weg? Jouw geluk? Jouw zonden? Wil je net als de rijke jongeling omdraaien? Vertel het aan Hem. Zoek vandaag een stille plek, buig je knieën, en stort je hart voor Hem uit, zoals je bent. Want Hij ontvangt zondaren en eet met hen!

Filip Uijl

Door Filip Uijl

Ook interessant
JouwKompas is een initiatief van omsionswil.nl