11 Januari 2023
Levend Water
Levend Water

Indien gij de gave Gods kendet en wie Hij is Die tot u zegt: Geef Mij te drinken, zo zoudt gij van Hem begeerd hebben en Hij zou u levend water gegeven hebben.

— Johannes 4:10

De Samaritaanse vrouw verwondert zich erover dat Jezus haar vraagt om water. Het is not done dat een Joodse man zo’n vraag stelt aan een Samaritaanse vrouw. Joden en Samaritanen mijden elkaar zoveel mogelijk. Maar Jezus gaat verder. Hij gaat belangstelling wekken voor wat Hij te bieden heeft. Hij geeft aan dat wanneer ze zou beseffen wie Jezus is, ze van Hem water gevraagd zou hebben. Dan zou het precies andersom zijn.

 

De vrouw snapt niet wat Jezus bedoelt. Ze gaat ervanuit dat het om water uit de Jakobsbron gaat. Ze snapt al helemaal niet hoe Jezus zonder emmer uit zo’n diepe put water moet halen. Hoe moet Hij aan vers en stromend water komen? Levend water dat is wel aantrekkelijk, want Jezus zegt dat eenieder die hiervan drinkt, in eeuwigheid niet meer zal dorsten. Het klinkt deze vrouw wel goed in de oren. Water waar je geen dorst van krijgt, betekent dat je niet meer met je kruik elke dag naar deze put toe hoeft om water te halen.

 

Ja, ze verlangt naar het water dat Jezus aanbiedt. Wonderlijk, eerst hield ze zich afzijdig, eerst hield ze het erop dat Joden en Samaritanen niets met elkaar te maken willen hebben. Nu vraagt ze om het water van Jezus: Geef mij dat water. Zo werkt de Heere, ook vandaag nog. Hij weet zondaren open te breken die niets van Hem moeten hebben en die zich afzijdig houden. Hij weet een gesloten hart te openen. Voor Hem is geen hart te hard of te onverschillig. Hij weet wegen te vinden om er binnen te komen. Is Hij al in jouw hart zo binnengekomen dat je ernaar verlangt om meer van Hem te ontvangen?

Ds. H. Polinder

Door Ds. H. Polinder

Ook interessant
JouwKompas is een initiatief van omsionswil.nl