13 Januari 2023
Jezus maakt Zich bekend
Jezus maakt Zich bekend

Jezus zeide tot haar: Ik ben het, Die met u spreek.

— Johannes 4:26

De Samaritaanse vrouw wordt geraakt door de woorden van Jezus. Ze vraagt waar ze moet zijn. In Jeruzalem of hier op de berg Samaria. Waar vind je de waarheid? Jezus zegt nu dat de tijd is aangebroken dat het vinden van God niet aan een speciale berg gekoppeld is. De tijd van de Messias is aangebroken en deze vrouw wist dat Hij zou komen om alle dingen te verkondigen.

 

Ja, wanneer de Heilige Geest in je hart werkt, verlang je ernaar om geestelijk onderwijs te ontvangen, om verder geleid te worden. De geestelijke vragen worden belangrijk. Soms wordt er gedacht dat de Samaritaanse vrouw de vraag naar de plaats van de aanbidding gebruikt om de aandacht van Jezus op haar af te leiden en te ontwijken. Zou kunnen, maar ik denk dat het nu vooral de geestelijke nood is die haar deze vraag doet stellen.

 

Waar moet ze zijn om ervan verlost te worden? Wanneer deze vrouw dan spreekt over de Messias die komen zal en alles zal verkondigen, is het moment aangebroken voor Jezus om Zichzelf bekend te maken. Hij zegt: Ik ben het Die met u spreekt.  Hij maakt Zichzelf bekend om te laten zien dat Hij haar van de grootste nood verlost. Jezus is er op uit om Zichzelf bekend te maken. Ook vandaag in jouw leven wil Hij laten zien Wie Hij is. Hij maakt Zich bekend in Zijn Woord om je te raken in je hart door Zijn Geest en je gaat zien dat alleen Hij je redden kan. Hij is de Christus. Dat bekent: Hij is zo geschikt om ons van de zonde te verlossen en een nieuw begin in ons leven te maken. Hij kan ons reinigen van al onze zonden. Heb je Hem al zo leren kennen?

Ds. H. Polinder

Door Ds. H. Polinder

Ook interessant
JouwKompas is een initiatief van omsionswil.nl