14 Januari 2023
Is deze niet de Christus?
Is deze niet de Christus?

Komt, ziet een Mens, Die mij gezegd heeft, alles wat Ik gedaan heb; is deze niet de Christus?

— Johannes 4:29

De Samaritaanse vrouw is in haar hart helemaal vol van de bekendmaking van Jezus over Zichzelf. Ze kwam om water te putten en mee te nemen naar huis. Maar ze laat haar watervat staan, en ze gaat de stad in en zegt tegen de mensen die ze tegenkomt: Komt, ziet een Mens! Ze nodigt de mensen van de stad die ze eerst ontweek vanwege haar reputatie. Nu kan ze het niet voor zichzelf houden dat ze de Christus ontmoet heeft. Daar is ze van overtuigd.

 

Het bewijs voor haar is, dat Hij haar alles gezegd heeft wat ze gedaan heeft. Hij kent haar helemaal. Ze hoefde hem niets te zeggen, want Hij wist precies wat er aan de hand was. Nu nodigt ze tot Jezus. En velen uit de stad gaan ook naar Jezus toe. En we lezen in vers 39 van dit hoofdstuk dat er velen van de Samaritanen geloofden, door het woord van de vrouw.

 

Ja, de Heere gebruikt deze vrouw om Zijn Koninkrijk uit te breiden. Wonderlijk, God kan en wil je gebruiken in Zijn dienst, wie je ook bent en wat er in je leven ook aan de hand is. Een kenmerk van het kennen van Jezus is dat je ook van Hem wilt vertellen. Je kunt het niet voor jezelf houden. Je wilt ook anderen laten weten dat Hij zo goed en genadig is.

 

Jezus blijft nog twee dagen op aandringen van de inwoners van de stad. Wat een prachtige en gezegende dagen worden dat in Samaria. Er komen nog meer mensen tot geloof, wanneer ze Jezus horen. Ze belijden dat Hij de Zaligmaker der wereld is. Ja, inderdaad, niet alleen voor het volk Israël, maar Hij is gekomen in deze wereld, om Zaligmaker te zijn, ook voor jou!

Ds. H. Polinder

Door Ds. H. Polinder

Ook interessant
JouwKompas is een initiatief van omsionswil.nl