12 Januari 2023
Ontdekking
Ontdekking

Jezus zeide tot haar: Ga heen roep uw man en kom hier.

— Johannes 4:16

Jezus gaat verder in gesprek met de Samaritaanse vrouw. Zij verlangt naar het levende water dat Jezus te bieden heeft. Maar hoe zal zij dat water ontvangen en van dat water drinken? Jezus geeft haar de opdracht om haar man te roepen en samen met hem hier te komen. Dan komt de pijnlijke plek in het leven van deze vrouw aan het licht.

 

De man met wie ze nu samenleeft, is haar wettige man niet. Ze heeft al meerdere mannen gehad. Zo laat Jezus weten dat Hij de situatie van haar kent. Ook die donkere kant van haar leven. Ze noemt hem een Profeet. Ja, Hij is de grote Profeet en Leraar Die de vinger op de zere plek legt. Hij legt de zonde bloot en wijst de zonde heel eerlijk aan als zonde. Zo gaat Jezus nog te werk. Wanneer je Hem ontmoet, gaat Hij niet om de zonde heen in je leven. Je gaat merken dat Hij de grote Profeet is, Die je kent, je hart doorgrondt en ook de schuilhoeken van je hart kent.

 

Voor Hem is niets verborgen. Dan verberg je ook voor Hem niets meer. Je gaat je zonden belijden voor Hem. Zo maakt Jezus plaats voor het levende water. Hij maakt het verlangen nog sterker naar het heil dat Hij gaat geven, de vergeving van de zonden en de vernieuwing van je leven. Hoe meer je leert zien wie je zelf bent als schuldig mens voor God, hoe meer je gaat verlangen om door de Heere Jezus ook verlost te worden en verzoend te worden met God. Het is ook bevrijdend dat Hij je kent met al je zonden en zwakheden, want Hij wil juist de Zaligmaker van de zondaren zijn.

Ds. H. Polinder

Door Ds. H. Polinder

Ook interessant
JouwKompas is een initiatief van omsionswil.nl