13 November 2023
Petrus geleid tot Jezus
Petrus geleid tot Jezus

En hij leidde hem tot Jezus

— Johannes 1:43

Bij de discipelen denken we vaak het eerst aan Simon Petrus. We komen hem vaak tegen in de evangeliën. Hij treed ook vaak op als de eerste en als vertegenwoordiger van de andere discipelen. Maar hij is niet de eerste van de discipelen die Jezus volgt. Zijn broer Andreas die veel meer in de schaduw staat, is hem voor. Hij wordt zelfs als middel gebruikt om zijn broer Simon tot Jezus te leiden. Andreas is samen met de Johannes, Jezus gaan volgen toen Johannes de Doper Hem aanwees: “Zie, het Lam van God!” Hij zelfs bij Jezus in huis geweest. Hij heeft Jezus leren kennen. Nu is hij zo vol van Jezus dat hij ook zijn broer Simon verteld wat hij heeft meegemaakt: Wij hebben gevonden, de Messias, de Christus gevonden. Ja, wie Jezus leert kennen, gaat ook van Hem getuigen. Zou je dan je eigen familie overslaan? Nee, toch! Andreas neemt Simon  mee naar Jezus. Is het ook jouw gebed weer in een middel in Gods hand te zijn om anderen tot Jezus te leiden, wanneer je Hem hebt leren volgen? Simon komt tot Jezus en hij merkt dat Jezus hem kent. Het wordt een wonderlijke ontmoeting, want ook Simon gaat Jezus volgen. Simon krijgt zelfs een nieuwe naam Petrus (= rots). Later zal duidelijk worden waarom. Zijn belijdenis van Christus is het fundament van de christelijke gemeente. Zo trekken deze twee broers niet alleen op als broers uit hetzelfde gezin, maar worden ze ook in geestelijke zin broeders van hetzelfde huis. Is dat geen voorrecht als je niet alleen door bloedband maar ook met een geestelijke band aan elkaar verbonden mag zijn? Zo wordt Simon Petrus een discipel. Het is Gods werk en Gods leiding in zijn leven.

Ds. H. Polinder

Door Ds. H. Polinder

Ook interessant
JouwKompas is een initiatief van omsionswil.nl