17 November 2023
Een biddende Borg voor Petrus
Een biddende Borg voor Petrus

Maar ik heb voor u gebeden dat uw geloof niet zou ophouden

— Lukas 21:32

Wij weten hoe Petrus zich verzet tegen de aankondiging van het lijden van Jezus. Hij kan zich niet voorstellen dat Zijn Meester moet sterven. Hij is zelfs bereid om voor Jezus de gevangenis en de dood in te gaan.  Je kunt er van op aan dat hij dit meende.  Maar hij mist nog samen met de andere discipelen het inzicht in het werk van de Heere Jezus om zondaren zalig te maken.  De satan maakt er handig gebruik van om hem en ook anderen in verzoeking te brengen om van Christus af te vallen. Petrus zal de Heere Jezus verloochenen tot drie keer toe en de band  met Hem ontkennen van zijn kant. Wat blijkt Petrus ook in eigen kracht zwak te zijn. Hij overschat zichzelf. Ja, zo denken wij ook vaak nog te groot van onszelf als het op het volgen van Jezus aankomt. Uit liefde tot Hem denken we Hem wel te zullen volgen. Maar ook in de praktijk is het vaak heel anders en vallen wij in zonde. Petrus gaat leren dat ook het volharden in het geloof alleen te danken is aan de Heere Jezus. Hij bidt voor Petrus dat zijn geloof niet zal ophouden.  Zijn trouw aan Petrus is het geheim van de volharding en niet de trouw van Petrus. Zo is het vandaag ook nog. Wie Jezus kent, valt zichzelf tegen en gaat leren dat je alleen behouden wordt omdat Jezus bidt voor de Zijnen. Hij bidt om de volharding van het geloof in onze harten. Zijn gebed wordt door de Vader verhoord. Hij gaf Zijn leven voor hen. Zo zijn Petrus en alle gelovigen voor eeuwig veilig in Zijn doorboorde Middelaarshanden. Zijn trouw is groter en sterker dan onze ontrouw. Is dat geen rijke troost? Hij zal zijn werk voor mij voleinden(=voltooien).

Ds. H. Polinder

Door Ds. H. Polinder

Ook interessant
JouwKompas is een initiatief van omsionswil.nl