15 November 2023
Petrus op het water
Petrus op het water

Maar ziende de sterke wind werd hij bevreesd en als hij begon neer te zinken, riep hij zeggende: Heere behoud mij!

— Mattheus 15:32

Petrus leert steeds meer wie de Heere Jezus is. Zo is het ook hier tijdens de storm op zee. In de storm herkennen ze Jezus niet en menen ze dat een spook over het water loopt.  Maar Jezus spreekt hen aan: Ik ben het, vreest niet.  Jezus maakt Zichzelf bekend. Deze openbaring van Jezus neemt de angst weg. Petrus is helemaal omgedraaid van een anstige discipel naar een vrijmoedige discipel. Hij vraagt of hij tot Jezus kan komen over het water. Jezus nodigt hem uit om tot hem te komen. Zo stapt Petrus overboord en loopt hij over het water naar Jezus. Wat zal dat een wonderlijke ervaring zijn geweest. Door het geloof in het woord van Jezus kan hij over het water lopen. Maar dan ziet hij de golven en wordt hij weer angstig. Hij voelt zichzelf zinken in het water.  Ja, zo ligt het heel dichtbij elkaar. In geloofsvertrouwen loopt hij op het water, het volgende moment zinkt hij in het water. De Heere Jezus noemt hem hier een kleingelovige. Ja, het geloof in de gelovige kan groter maar ook kleiner worden. Hoe meer wij zien op de golven en op de omstandigheden des te meer, des kleiner wordt het geloof.  Het geloof wordt alleen sterker en groter wanneer de gelovige blijft zien op Christus.  Wij kunnen vaak door omstandigheden weer in twijfel en angst terechtkomen. Je ziet misschien ook wel op de golven, er zijn problemen, zorgen of ziekte in je leven. Je dreigt er in om te komen. Maar de Heilige Geest leert ons om steeds weer op Christus te zien en te vertrouwen op Zijn Woord.

Ds. H. Polinder

Door Ds. H. Polinder

Ook interessant
JouwKompas is een initiatief van omsionswil.nl