18 November 2023
Liefde tot Jezus
Liefde tot Jezus

Heere, Gij weet alle dingen, Gij weet dat ik U liefheb.

— Johannes 21:17 (midden)

De trouw van de Heere Jezus betekent niet dat Petrus gemakkelijk over zijn zonde heen kan stappen. Hij heeft Zijn Meester verloochend. In diezelfde nacht van de verloochening ervaart hij hoe bitter het is om tegen Zijn Heere te zondigen. Hij beseft hoe groot zijn ontrouw is. Hoe kan het nu ooit weer goed worden? Wanneer Gods kinderen in zonde vallen, ervaar je daarna hoe erg de zonde. Wij bedroeven de Heilige Geest en de vrede in je geweten ben je kwijt. Maar de Heere Jezus zoekt Petrus weer op. Na Zijn opstanding openbaart Jezus Zich aan hem, en ook op een bijzondere manier aan de zee van Tiberias. Jezus stelt drie keer vraag: Hebt gij Mij lief? Jezus gebruikt wel verschillende woorden. Hij gebruikt eerst het sterke woord voor liefde en daarna het zwakkere woord dat Petrus zelf ook gebruikt in zijn antwoord. Petrus kan geen grote woorden meer spreken. Hij heeft geleerd wie hij in zichzelf is. Maar hij kan ook niet ontkennen dat hij Jezus liefheeft. Hij doet beroep op de alwetend van Jezus. Jezus weet er wat er gebeurd is en Hij weet ook wat er in zijn hart leeft.  Zijn liefde tot Jezus is er zeker, maar zou hij daar nu nog hoog van opgeven zoals hij eerder wel deed? De Heilige Geest maakt je klein en nederig. Het is niet de liefde van Petrus, maar de eeuwige liefde van Christus Die hem bewaart. Zo is het toch altijd weer.  Het is niet onze liefde en trouw, maar Zijn liefde en liefde trouw. Van Hem alleen moeten wij het hebben, niet alleen om tot geloof te komen, maar ook in het geloof te blijven leven en te volharden tot het einde toe. Zou je zo’n Zaligmaker niet liefhebben?

Ds. H. Polinder

Door Ds. H. Polinder

Ook interessant
JouwKompas is een initiatief van omsionswil.nl