21 November 2023
De naam Israel.
De naam Israel.

24 Doch Jakob bleef alleen over; en een man worstelde met hem, totdat de dageraad opging.
25 En toen Hij zag, dat Hij hem niet overmocht, roerde Hij het gewricht zijner heup aan, zodat het gewricht van Jakobs heup verwrongen werd, als Hij met hem worstelde.
26 En Hij zeide: Laat Mij gaan, want de dageraad is opgegaan. Maar hij zeide: Ik zal U niet laten gaan, tenzij dat Gij mij zegent.
27 En Hij zeide tot hem: Hoe is uw naam? En hij zeide: Jakob.
28 Toen zeide Hij: Uw naam zal voortaan niet Jakob heten, maar Israël; want gij hebt u vorstelijk gedragen met God en met de mensen, en hebt overmocht.
29 En Jakob vraagde, en zeide: Geef toch Uw naam te kennen. En Hij zeide: Waarom is het, dat gij naar Mijn naam vraagt? En Hij zegende hem aldaar.
30 En Jakob noemde den naam dier plaats Pniël: Want, zeide hij ik heb God gezien van aangezicht tot aangezicht, en mijn ziel is gered geweest.
31 En de zon rees hem op, als hij door Pniël gegaan was; en hij was hinkende aan zijn heup.
32 Daarom eten de kinderen Israëls de verrukte zenuw niet, die op het gewricht der heup is, tot op dezen dag, omdat Hij het gewricht van Jakobs heup aangeroerd had, aan de verrukte zenuw.

— Genesis 32: 24-32

In de Bijbel – en in ons hart, hoop ik – neemt Israël, als het uitverkoren volk van God, een centrale plaats in. Het Oude Testament Joods. De schrijvers van het Nieuwe Testament waren Joods. Onze Heere Jezus was een Jood. Hij woonde en werkte onder en was gezonden naar de verloren schapen van Israël.

 

Israël… waar komt die naam vandaan?

Wel… het is een naam door God Zelf geven aan een mens. Aan Jakob. Niet zo’n beste…. Jakob, de hielelichter.

 

Jakob, kind van het Verbond, vluchtte weg uit het Land van de Belofte (eigen schuld) en komt daar nu weer terug. De zoon van Izak, de zoon van Abraham is terug in Kanaän. Door eigen schuld en bedrog is hij meer dan 21 jaar lang een vluchteling in Syrië geweest. Nu is hij terug. Eind goed, al goed…..? Niet dus.

 

Er staat nog een rekening open. Een onverzoende schuld. De zaak met Ezau is niet in orde. Het bedrog staat nog open. De doodsbedreiging van Ezau ook. Kan je met God en mensen verzoend zijn, als je nog een onverzoende relatie hebt in de familie?

 

Het is de HEERE Zelf Die orde op zaken stelt. Ook in het leven van Verbondskinderen, van jou en mij, is dat nodig. Noodzakelijk dat God ingrijpt.

 

Jakob is bang en slim. Ondanks twee engelenlegers is hij alert. Hij neemt zijn voorzorgsmaatregelen. En nu is hij alleen. En een Man strijdt met hem. Jakob laat die Man niet gaan, tenzij dat Die hem zegent. Jakob wordt gezegend en krijgt een nieuwe naam. Israël, Strijder met God. Hij heeft geworsteld met mensen en met God en overwonnen. De oplichter Jakob wordt de Strijder met God (Israël). De zon gaat in zijn leven weer op!

 

Weet jij wat worstelen met God is? Ik laat U niet los, tenzij…

Ds. J.R. van Vugt

Door Ds. J.R. van Vugt

Ook interessant
JouwKompas is een initiatief van omsionswil.nl