29 April 2021
Verheugd in God
Verheugd in God

Want het Koninkrijk van God is (…) blijdschap door de Heilige Geest

— Romeinen 14:17

Bekering is niet alleen een hartelijke droefheid, maar ook een hartelijke vreugde in God (vgl. vraag 90 van de Heidelbergse Catechismus). Er is geen diepere en rijkere vreugde dan de vreugde in God.

In de eerste plaats ben je in God verheugd omdat Hij ondanks je ontrouw trouw blijft aan je. Dat is niet klein te krijgen. Wij doen Hem zoveel verdriet en Hij blijft ons genadig. Denk nog eens aan de dagtekst van gisteren. Ondanks alle pijn die we de HEERE aandoen, blijft Hij naar ons uitzien.

Vervolgens ben je in God verheugd omdat alle verlangens in je hart met Hem vervuld worden. Je verlangt naar geluk. Bekering is delen in Gods geluk. Als dat niet gelukkig is! Je verlangt naar schoonheid, in de weg van bekering zie je de onvergelijkbare schoonheid van Gods Zoon. Je verlangt naar vrijheid. Alleen in Gods Zoon ben je vrij van de machten van deze wereld, van je menselijke denken en van alle zonden.

Vreugde in God hangt er ten derde mee samen dat we als relationele mensen zijn geschapen. Je ervaart waarschijnlijk dat je verlangt naar een levensgezel, naar intimiteit, naar relatie. Ten diepste worden onze relaties vervuld in de relatie met de hemelse Bruidegom, namelijk Jezus Christus. Iets van de hemel is in je hart. Daarom zie je uit naar de toekomst waarin alle tranen van je ogen zijn afgewist en eeuwige blijdschap op je hoofd zal zijn.

We kunnen eraan toevoegen dat deze vreugde in God zo diep gaat, dat het je troost is in tijden van verdriet en tegenslag. Hier ligt het geheim van de martelaren.

Ds. W. van Vlastuin

Door Ds. W. van Vlastuin

Ook interessant
JouwKompas is een initiatief van omsionswil.nl