30 April 2021
Bekering door Gods kinderen
Bekering door Gods kinderen

Bekeert u, gij afkerige kinderen, spreekt de HEERE, want Ik heb u getrouwd,

— Jeremia 3:14a.

In het hoofdstuk ‘Een verbroken hart’ van twee dagen geleden, kwam al naar voren dat wij niet neutraal tegenover God staan en dat God niet neutraal tegenover ons staat. God staat in relatie met ons. Dat komt ook heel indringend in deze dagtekst naar voren. De HEERE roept het ongehoorzame volk van Israël op tot bekering, omdat Hij met hen is getrouwd. Zij behoren bij Hem, maar zij leven alsof ze heidenen zijn.

Deze stem klinkt ook tot ons. De HEERE is niet zomaar de Schepper van hemel en aarde, maar Hij is die God Die in onze doop Zijn relatie tot ons heeft bevestigd. Wij dragen het eigendomsmerk van de Heere Jezus Christus (art. 34 NGB). De duivel heeft geen recht op ons, de wereld evenmin en we kunnen ook niet onze eigen gang gaan. We staan dus in de positie van een kind van God. Je staat in een geweldig hoge positie en daarom heb je ook een grote verplichting.

Al onze oppervlakkigheid, onze lauwheid, onze halfslachtigheid, onze gierigheid, onze hoogmoed, onze wereldsgezindheid, onze ongelovigheid, onze onreinheid en onze tijdverspilling doen onze hemelse Bruidegom groot verdriet. Al onze onbekeerlijkheid is het breken van de relatie met God.

God roept jou terug, elke dag opnieuw. Al hoeveel dagen? Al hoeveel jaar? Zou jij zoveel geduld hebben met ongehoorzame kinderen? Wat zou God bewegen om het vol te houden? Het is onvoorstelbaar dat Hij jou en mij Zijn vriendschap biedt. Hij heeft ons niet over voor het verderf. Hij wil je zo graag in Zijn eeuwige liefde laten delen! Laat je Hem nog lang wachten?

Ds. W. van Vlastuin

Door Ds. W. van Vlastuin

Ook interessant
JouwKompas is een initiatief van omsionswil.nl