05 Mei 2021
Wij zien Jezus
Wij zien Jezus

Maar wij zien Jezus, met heerlijkheid en eer gekroond.

— Hebreeën 2:9a

Weet je dat God die heerlijkheid en eer voor jou bedoeld heeft? God maakte je voor Zijn heerlijkheid! Daarover gaat Psalm 8, die in Hebreeën 2 wordt aangehaald. God heeft de mens met heerlijkheid en eer gekroond, Hij heeft alles in de schepping aan de mens onderworpen.Door de zonde loop je die heerlijkheid mis. Deze wereld is eerder een plek waar we bang zijn, waar we worden onteerd en neergedrukt. De zonde heerst over jou.

Je bent onderworpen aan de macht van ziekte en dood. Voor je het weet ben je een onderdrukker of word je onderdrukt, een uitbuiter of een uitgebuite, een gemenerik of een slachtoffer. Zo gaat het op deze wereld. Wij mensen zijn niet meer zoals we zijn bedoeld. We zijn tot in het diepst van onze ziel ontwricht, omdat we ons van God hebben los gemaakt. Wij zien niet dat alles aan de mens onderworpen is.Maar wij zien Jezus. Kijk eens naar Hem! Hij is met heerlijkheid en eer gekroond. Hij is al daar waar God ons brengen wil. Ver verheven boven elke macht, Overwinnaar over zonde en dood. En het meest belangrijke: levend in de innigste verbondenheid aan Zijn Vader. Niets en niemand kan Hem nog naar beneden halen.Hoe komt Jezus daar? Hij is daar "vanwege het lijden des doods." Hij ging onder in de dood. En zo overwon Hij die. Hij ging gebukt onder de vreselijke zondelast, om die voor altijd weg te dragen.

En zo leidt God vele kinderen tot de heerlijkheid, staat er in vers 10. "Allen" staat er zelfs in vers 9. Wees niet bang dat Hij je niet op je bestemming wil brengen. Zie op Jezus. Vertrouw je aan Hem toe. Dan zul je je bestemming bereiken!

 

Ds. W. van Klinken

Door Ds. W. van Klinken

Ook interessant
JouwKompas is een initiatief van omsionswil.nl