04 Mei 2021
In Jezus zie je God
In Jezus zie je God

Dewelke alzo Hij is het Afschijnsel Zijner heerlijkheid, en het uitgedrukte Beeld Zijner zelfstandigheid.

— Hebreeën 1:3a

Is er verschil tussen de stralen van de zon en de zon zelf? Ja, er is verschil. En tegelijk horen ze onlosmakelijk bij elkaar. Als wij de zonnestralen voelen, ervaren wij de zon zelf. We weten dat de zon er is, omdat we het licht van de zon zien en voelen.

Zo is het ook met God. Wij zouden niets van Hem weten als Hij zichzelf niet liet zien. En wat zien wij dan van Hem? Zijn Zoon! Er is geen verschil tussen hoe God is en hoe de Heere Jezus is. Als wij Jezus zien, zien wij God.Jezus zie je als je de evangeliën leest. Wat doet Hij? Hij vertelt Wie God is. Hij vergeeft. Hij geneest. Hij is Heer over de schepping en overwint kwade machten. Hij vindt schijnheiligheid en trots afschuwelijk, maar zondaren zoekt Hij op en over zwakken ontfermt Hij Zich. Zo is God.Wat zegt Jezus? Wie dorst heeft, mag komen drinken. "Kom tot Mij…" "Volg Mij…" Waar verlangt Jezus naar? Naar dankbaarheid, naar geloof, naar volgelingen, naar de bekering van Jeruzalem. Terwijl die stad Hem ter dood zal brengen. Zo is God.Er is geen verschil tussen Jezus, de Zoon van God, en God Zelf. Wat je in het Oude Testament leest over God, mag je doordenken vanuit de Heere Jezus. Ook in het Oude Testament is Hij de Heiland, de Ontfermer, de Verlosser.Hij nodigt alle zondaren vanuit Zijn liefde en alle onbekeerlijke zondaren zal Hij oordelen. God is ook niet eerst je Rechter, om dan te veranderen in je Verlosser. Kijk maar naar Zijn Zoon: Hij komt éérst om te verlossen, en dan pas als Rechter.Let op Jezus! Je zult Gods heerlijkheid zien!

 

Ds. W. van Klinken

Door Ds. W. van Klinken

Ook interessant
JouwKompas is een initiatief van omsionswil.nl