07 Mei 2021
Er is rust voor jou!
Er is rust voor jou!

Er blijft dan een (sabbats)rust over voor het volk van God.

— Hebreeën 4:9

God beloofde heel het volk Israël het land Kanaän. Zo belooft Hij nu ook iedereen die Zijn stem hoort de rust van het hemelse Kanaän. Jij hoort Zijn stem zo gauw je een preek hoort of de Bijbel opent. Maar pas op: verhard je hart niet (Hebr. 3:7-8). Geloof en gehoorzaam die stem.Wat zegt die stem? Er is rust voor jou door het volbrachte werk van Christus. Rust in de vrede met God. Rust vanwege Zijn aanwezigheid. Rust van de zonde. Rust van de strijd. Rust van de verleidingen. Rust van de teleurstelling en vermoeidheid.Die rust begint hier al. "Want die ingegaan is in Zijn rust, heeft zelf ook van zijn werken gerust, gelijk God van de Zijne" (vers 10). Met die werken wordt de zonde bedoeld. Je kunt dus dagelijks strijden tegen de zonde en juist op die manier daarvan rusten. Je kunt hard werken om Christus na te volgen in Zijn zorg voor de zwakken en toch deze rust hebben.Het kan ook zijn dat je een gelijkmatig en voorspoedig leven hebt en toch geen rust in Christus hebt. Vergis je niet. Deze wereld is de plaats van tegenspoed en kruis.

Maar de onrust die het najagen van de genoegens van deze wereld met zich meebrengt, ben je in beginsel kwijt. En de onrust van de slavernij van de zonde ook. En de onrust van het leven voor je goede naam en je eigen eer. En de onrust van het zoeken naar waardering en liefde en gezien worden.Straks is deze rust in Christus volmaakt. Dat is de diepste betekenis van het vierde gebod, dat wordt vervuld als Jezus terugkomt.

Ds. W. van Klinken

Door Ds. W. van Klinken

Ook interessant
JouwKompas is een initiatief van omsionswil.nl