01 Mei 2021
Bekering jouw werk?
Bekering jouw werk?

Werk uw eigen zaligheid met vreze en beven; want het is God, Die in u werkt beide het willen en het werken, naar Zijn welbehagen,

— Filippenzen 2:12b-13.

In de Bijbel vinden we doorgaans de volgorde ‘bekering en geloof’. Zo legt de Heere een geweldige verantwoordelijkheid op jou en mij. De Heilige Geest hoeft Zich niet te bekeren, maar jij moet je bekeren. Voel je die geweldige klem?

Dezelfde klem vinden we ook terug in de tekst boven deze overdenking. Paulus benadrukt indringend dat we onze eigen zaligheid moeten werken. Wij zijn verantwoordelijk voor onze gedachten, onze verlangens, onze keuzen en onze fantasieën. Laat deze claim van God op je leven rustig en ernstig tot je doordringen.

Toch is dit niet het enige dat God tegen ons zegt. Bij monde van Paulus zegt Hij ook dat God in ons het willen en het werken werkt. Wat een geweldige bevrijding als je tegen je eigen grenzen aanloopt en niet weet hoe er uit zo’n huichelachtig hart van jou ooit oprechtheid voort moet komen.

Hier is de volgorde van bekering en geloof van belang. God komt tot ons met de claim op ons hart en leven. Daarbij laat Hij zien dat het geen werk is van ons, maar dat we mogen putten uit Jezus. Hij is de bron van de bekering. Hij is de vruchtbare Wijnstok Wiens vruchten wij mogen dragen (Joh. 15:1-8).

Zou Jezus jou Zijn Geest willen geven om je wil te vernieuwen? Zie je het woordje ‘welbehagen’ erbij staan in de tekst? Wat is dat? God heeft een behagen om wel te doen. God is niet genadig met een lang gezicht en Hij geeft ons Zijn Geest niet met tegenzin. Het is Zijn vreugde om het willen en het werken te werken. 

Ds. W. van Vlastuin

Door Ds. W. van Vlastuin

Ook interessant
JouwKompas is een initiatief van omsionswil.nl