21 April 2022
Het ware geloof richt zicht op Jezus
Het ware geloof richt zicht op Jezus

De discipelen dan werden verblijd als zij de Heere zagen

— Johannes 20:20

Er is heel veel godsdienst wat van alles tot inhoud heeft, behalve Jezus. En dat is het nu juist niet. Er kan overtuiging zijn, er kan blijdschap zijn, er kan van alles zijn, terwijl de Heere Jezus wordt gemist.  Het gaat in de ware godsdienst om de Heere Jezus en om niemand anders. Kun jij Hem aanwijzen in jouw leven?

Na Pasen waren de deuren gesloten. Wat waren de discipelen bang zonder hun Meester. Bang dat hun hetzelfde te wachten stond als hun Meester. Maar Christus komt door gesloten deuren naar binnen. Hij heeft een verheerlijkt lichaam! Zo kan Hij ook door middel van deze app bij jou naar binnenkomen. Als Hij komt, dan brengt Hij vrede mee. Geen verwijt, geen berisping, maar vrede. Hij toont Zijn kruiswonden. Hij brengt die gerechtigheid met Zich mee, waardoor Zijn discipelen God kunnen ontmoeten.

Is het een wonder dat de discipelen verblijd werden? De mens is tot blijdschap geschapen. Ware geloof brengt vreugde mee. Niet zomaar enige emotie. Nee, geloofsvreugde kent een welomschreven inhoud. Het geloof verblijd zich in Jezus. U dan die gelooft is Hij dierbaar. In Welke gij u verheugt met een onuitsprekelijke vreugde. In wie of wat verheug jij je? Is dat echte vreugde? O, zoek toch de Heere Jezus te kennen.

 

Ds. J. Lohuis

Door Ds. J. Lohuis

Ook interessant
JouwKompas is een initiatief van omsionswil.nl