28 April 2022
Robotisering
Robotisering

En God schiep den mens naar Zijn beeld; naar het beeld van God schiep Hij hem; man en vrouw schiep Hij ze.

— Genesis 1 : 27

Een robot is niet méér dan een geprogrammeerde machine die taken doet. Bij een robot in een autofabriek is dat makkelijker herkenbaar dan bij een robot die eruit zien als een mens en menselijke taken doet, zoals je een hand geven, tegen je praten en een kop koffie voor je pakken. Zeker, als de robot zó ‘slim’ is, dat hij van elke situatie iets ‘leert’ en steeds slimmere oplossingen ‘bedenkt’. Robotisering is een ontwikkeling die in een hoog tempo doorgaat en heel veel ‘menselijk werk’ uit onze handen neemt. Men denkt zelfs dat hierdoor wel 50% van de huidige banen zal verdwijnen. Maar er gebeurt ook nog iets anders. Je kan daarbij nadenken over de voeten van het beeld waarover koning Nebukadnezar eens droomde: ‘… eensdeels van ijzer en eensdeels van leem’. Een tijdperk waarin materiaal en mens zó nauw met elkaar verenigd worden, dat het onderscheid nauwelijks meer te merken is. Van een prothese-arm die beweegt op aansturing van de hersenen tot een ‘zelfdenkende’ robot-gastvrouw in de hal van het hotel. Het is mooi, soms verbijsterend, maar … God schiep de mens naar Zijn beeld. Dát is en blijft het doel van ons leven. Daarvoor is geen robotisering maar herschepping nodig. Daar mag je bij Gods genade wel hartelijk om bidden

Jaco Cabaret

Door Jaco Cabaret

Ook interessant
JouwKompas is een initiatief van omsionswil.nl