26 April 2022
Hedonisme
Hedonisme

En zij zeiden: Geloof in den Heere Jezus Christus, en gij zult zalig worden, gij en uw huis.

— Handelingen 16:31

Het Griekse woord hèdonè betekent: genot. Hedonisme is het geloof dat mijn genot het hoogste en beste is dat ik kan beleven. Een puur ik-geloof dus. Een geloof dat al zo oud is als de zondeval. Zie Lamech (Gen.4) in zijn genot met vrouwen en buitensporig geweld. Zie koning Nebukadnezar (Dan.4) in zijn genot met macht, eer en weelde. Zie zelfs een kind van God als koning Salomo (1 Kon.11) in zijn genot met vrouwen en rijkdom. Hedonisme kan je al te pakken krijgen als je jong bent: lekker genieten, je geld laten rollen, roken, drinken, seksueel genot, scooter, auto, studie, baan, reizen, carrière … Soms gewoon prima dingen, het hoeft ook echt niet uit te spatten, maar kan toch heel hedonistisch te zijn: waar is je hart op gericht? De HEERE God wil echt niet dat je met deze wereld vergroeid raakt en daarna met deze wereld vergaat! Je hoogste genot is niet plat op aarde, maar hoog in de hemelen! Niet op jezelf gericht maar op de HEERE God! Nooit zal je zó onzegbaar genieten, als dat je bij de HEERE God bent, in Zijn volkomen liefde en zaligheid, verlost van de zonde, in Jezus’ armen geborgen, aan Gods Vaderhart gedrukt, door Gods Geest vervuld. Geloof in de Heere Jezus Christus en je zult zalig worden!

Jaco Cabaret

Door Jaco Cabaret

Ook interessant
JouwKompas is een initiatief van omsionswil.nl