11 April 2022
Thomas ongelovig of zwaarmoedig
Thomas ongelovig of zwaarmoedig

Thomas dan, genaamd Didymus, zeide tot zijn medediscipelen: Laat ons ook gaan, opdat wij met Hem sterven

— Johannes 11 : 16-25

We staan deze week stil bij Thomas. Zomaar één van de twaalf. Helaas weten we weinig van zijn afkomst. Wanneer is hij geroepen? We kunnen slechts gissen. Verschillende keren wordt bij de naam Thomas, Didymus toegevoegd. Eigenlijk is dat geen naam, maar een vertaling van het Aramese Thomas, dat tweeling betekent. Is zijn eigenlijke naam verzwegen, of heet hij van zijn jeugd aan "tweeling"? Het is mogelijk dat zijn tweeling¬broer of -zus bij de geboorte al gestorven is. Hoe het ook zij het gaat er niet om of wij hem kennen. De Heere kent Hem. Hoe is dat met jou? Bij velen onbekend? Kent de Heere jou... en ken jij de Heere? Dat is een vraag waar jij en ik niet om heen kunnenWe komen in het Evangelie naar Johannes drie momentopnamen tegen van de discipel Thomas. Drie gedeelten uit de Bijbel die elkaar aanvullen. We krijgen zo een duidelijk beeld wie Thomas nu eigenlijk is. En toch zeg je na het lezen nog: wij kennen hem en wij kennen hem niet. Vaak noemen wij Thomas ongelovig. Dat is niet het juiste woord. Zwaarmoedig is een beter woord. Wat aan de sombere kant. Een pessimistisch type. Is hij dat van zijn jeugd af aan of is hij dat geworden door een reeks teleurstellingen? Wij weten het niet. De Heere Jezus is in de buurt van de Jordaan, als Hij het bericht krijgt, dat Lazarus ernstig ziek is. De Heiland wacht nog twee dagen; dan gaat Hij pas terug naar Judea. Daar wacht Hem vijand-schap, misschien zelfs de dood. Kort geleden is nog een poging gedaan Hem te stenigen. En wat zegt Thomas als de Heere Jezus dit besluit neemt? "Laat ons ook gaan, opdat (met het doel dat) wij met Hem sterven." Aan de ene kant het zwaar¬moedige, maar aan de andere kant ook de oprech¬te liefde tot Zijn Meester om met Hem te sterven. De toekomst¬dromen van de andere discipelen hielden hem niet langer gevan¬gen. Hij wist beter! 't Gaat regelrecht op de dood aan. En Thomas gaat mee! Ben jij ook bereid je leven voor de Heere Jezus te geven? Ik zal u volgen, overal waar Gij heengaat.

B.S. van Groningen

Door B.S. van Groningen

Ook interessant
JouwKompas is een initiatief van omsionswil.nl