20 April 2022
Een nieuwe naam.
Een nieuwe naam.

Boodschapt Mijn broederen …

— Mattheus 28:10

~~Wanneer openbaarde Jezus Zich aan de vrouwen? Toen zij gehoorzaamden op het Woord van de engel. Zij moesten heengaan en de discipelen vertellen dat Jezus was opgestaan. De Bijbel leert ons: eerst geloof en dan zien.

Jezus herhaalt het woord van de engel. Alleen krijgen de discipelen een nieuwe naam. Zij heten geen discipelen, maar broederen! Eerst waren zij dienstknechten genoemd, toen vrienden en nu broeders. Opgenomen in de familie van Jezus. Jij bent nog familie van Adam? Dan is de duivel nog je vader! Vreselijke afkomst, vind je niet? Wat zijn die discipelen dan gelukkig met die nieuwe naam. Die naam kregen zij niet vanwege hun diep vertrouwen op het Woord. Nee, beschamend genoeg juist niet. Die naam is verdiend door hun oudste Broeder! Jezus schaamt Zich niet hen broeders te noemen. Het is Paasmorgen. Daar staat Hij in volle opstandingsheerlijkheid. Wat Adam was kwijtgeraakt door de zonde, heeft Jezus nu verkregen.

Mijn broederen. Alsof Hij zeggen wil: Ik ben zo met jullie. Toen Ik stierf, stierven jullie. Toen ik met heerlijkheid werd bekleed, werden jullie ook daarmee bekleed. De broeders van Christus zijn de rijkste mensen op aarde. Zij zijn mede-erfgenamen. Die erfenis wacht nog in haar volle heerlijkheid, maar de broeders genieten al wel een voorproef. Eeuwige vreugde, volmaakte kennis en verzadigd met Gods beeld.

Ben jij nog een erfgenaam van Adam of ben je van Christus?

 

Ds. J. Lohuis

Door Ds. J. Lohuis

Ook interessant
JouwKompas is een initiatief van omsionswil.nl