03 Mei 2022
De satan geloofd … en God verdacht gemaakt
De satan geloofd … en God verdacht gemaakt

Toen zeide de slang tot de vrouw: Gijlieden zult de dood niet sterven...

— Genesis 3: 1 – 10

De satan probeert op verschillende manieren om je bij God vandaan te houden of de woorden van de Heere te verdraaien. En weet je wat het ergste is? Wij luisteren liever naar de duivel dan naar God. De HEERE had tot Adam en Eva gezegd: van alle bomen in het Paradijs mag je eten, maar van die ene boom niet. Wat zegt de slang (satan maakt gebruik van hem)? Jullie mogen zeker niet eens van die heerlijke vruchten eten? Hij is altijd bezig het werk van God verdacht te maken. De Heere zegt: Als je van die boom eet, zul je de dood sterven. De satan zegt: Nee, dan zul je als God zijn. Hoor je hoe hij bijna altijd begint? ‘Is het ook dat God gezegd heeft?’ Hij zaait twijfel in je hart om er voor te zorgen dat jij tenslotte niet naar de Heere, maar naar de leugenaar van het begin, luistert. Dan heeft hij zijn zin, want hij is de grote tegenstander van God. De HEERE heeft jouw behoud op het oog en de satan je ondergang. De boze, de duivel, kan op verschillende manieren tot jou komen. Soms komt hij op klompen, dan hoor je hem al in de verte aankomen, maar meestal komt hij op z’n kousen, dan is hij het gevaarlijkst. Hij gaat rond als een briesende leeuw (klompen), maar ook als een engel des lichts (kousen). Wat is dan telkens ons gebed nodig: Verlos ons van de boze! Dat heeft de Heere Jezus ons Zelf geleerd.

B.S. van Groningen

Door B.S. van Groningen

Ook interessant
JouwKompas is een initiatief van omsionswil.nl