30 April 2022
Globalisering
Globalisering

Die in den Zoon gelooft, die heeft het eeuwige leven; maar die den Zoon ongehoorzaam is, die zal het leven niet zien, maar de toorn Gods blijft op hem.

— Johannes 3:36

Je kent misschien wel het woord ‘globe’. Dat betekent: bolvormige kaart van de aarde. Globalisering is een ontwikkeling waarin wereldwijd alles met elkaar verbonden wordt en afhankelijk van elkaar gemaakt wordt, zodat de hele wereld als één land wordt. Dat is al eeuwenlang bezig en daarin hebben wij Nederlanders ook altijd een grote rol genomen. Denk bijv. aan de VOC in de 17e eeuw, die veel nieuwe internationale verbindingen heeft opgeleverd. Je kunt bij globalisering denken aan de wereldwijde kalender, gezondheidszorg, mensenrechten, handelsafspraken, enz. Dat geeft veel voordelen voor de mensheid. Bedenk echter ook, dat er veel voorzeggingen in de Bijbel staan over dat de mensheid zich uiteindelijk zal verenigen in opstand tegen God en Zijn Gezalfde Koning Jezus. Dat zal gebeuren onder leiding van de antichrist. Daarin zullen mensen zich wereldwijd met elkaar verenigd voelen door het gezamenlijk bedrijven van allerlei gruwelijke zonden. En middenin deze globalisering draait het niet om de positie van de Verenigde Staten, Rusland, China of India, maar om Israël, het land en volk van Gods beloften. Eenmaal komt de Heere Jezus terug om alle mensen te oordelen. Dan is de globalisering voorbij en schept God nieuwe hemelen en een nieuwe aarde. Wat ben je zalig, als dat jouw Vaderland is! Die in de Zoon gelooft, die heeft het eeuwige leven.

Jaco Cabaret

Door Jaco Cabaret

Ook interessant
JouwKompas is een initiatief van omsionswil.nl