19 April 2022
Eerst aan Maria Magdalena
Eerst aan Maria Magdalena

En als Jezus opgestaan was des morgens vroeg op den eersten dag der week, verscheen Hij eerst aan Maria Magdaléna, uit welke Hij zeven duivelen uitgeworpen had.

— Marcus 16:9

Op Maria kun je jaloers worden. De liefde tot Christus vloeide over bij haar. Kan dat ook van jou gezegd worden? Groot was haar liefde, want haar was veel vergeven! Maria voelde het grote verlies in Christus te verliezen. Als je Christus tot je deel hebt, heb je alles. Mis je Hem, dan mis je alles.

Maria was een vrouw die uit de macht van de satan was verlost. Jij en ik hebben dezelfde verlossing nodig. Maria is uit de goot opgehaald en David uit de drek verhoogd. Ja, Jezus zoekt zondaren zalig te maken. Je mist de ontmoeting met Hem, omdat je te goed bent. Maar onthoudt het goed: niemand is te slecht voor het Evangelie.

Eerst Maria Magdalena. Zij kreeg voorrang. Zij mocht als eerste Christus zien als de opgestane Levensvorst. Christus weet wat zondaren nodig hebben. Maria wist van de macht van de duivel. En Hij Die sterker was dan de duivel was gestorven. Hoe nu? Wel, Christus verschijnt eerst aan haar. Nooit komt Hij te laat! Zonder Christus sta je bloot voor de zonde. Als Hij je opzoekt, heeft de duivel geen macht. Misschien was Maria wel de meest kwetsbare, zij kreeg het eerst bescherming!

 

Ds. J. Lohuis

Door Ds. J. Lohuis

Ook interessant
JouwKompas is een initiatief van omsionswil.nl