27 April 2022
New Age
New Age

Want wij allen moeten geopenbaard worden voor den rechterstoel van Christus, opdat een iegelijk wegdrage, hetgeen door het lichaam geschiedt, naardat hij gedaan heeft, hetzij goed, hetzij kwaad.

— 2 Korinthe 5:10

Dat betekent: Nieuw Tijdperk. Zo heet het geloof, dat uitziet naar de tijd dat alles vervuld is van liefde en licht. Een geloof dat gericht is op verlossing en geluk. Dus absoluut geen Nihilisme of Hedonisme, maar heel geestelijk, heel gevoelig bezig zijn met het licht en de liefde en het hogere, het goddelijke en het hiernamaals. Maar … zonder Jahweh, zonder de Heere Jezus, zonder Zijn kruis en opstanding! New Age gelooft niet in zonde en genade, in dood en leven, in goed en kwaad, in donker en licht, in man en vrouw … alle tegenstellingen zullen verdwijnen … god-in-mijzelf en god-in-alles. Heb je eigenlijk wel in de gaten, hoe dit New Age-geloof onze westerse cultuur doortrekt? Waarom moet alles  ‘genderneutraal’ worden? Waarom al die doe-het-zelf-manieren voor zelfdoding? Waarom al die samenlevingsvormen en seksuele mixvormen? Kleding, muziek, games, kunst, religie, politiek: alle grenzen vervagen … vloeit het dan echt naar een tijd van liefde en licht? God zegt ons totaal iets anders: Want wij moeten allen voor de rechterstoel van Christus openbaar worden, opdat ieder vergelding ontvangt voor wat hij door zijn lichaam gedaan heeft, hetzij goed, hetzij kwaad (2 Kor.5:10). En dan zal er geen tijd meer zijn: eeuwige leven of eeuwige dood. Waar leef jij naartoe?         

Jaco Cabaret

Door Jaco Cabaret

Ook interessant
JouwKompas is een initiatief van omsionswil.nl