06 April 2022
Pilatus
Pilatus

Die geleden heeft onder Pontius Pilatus

— Twaalf Artikelen

De echo’s van het oordeel dat hij velde klinken eeuwen later nog altijd na. Zondag aan zondag valt zijn naam wanneer de Apostolische Geloofsbelijdenis wordt voorgelezen. Zijn naam klinkt vaker in onze kerken dan die van Abraham, Mozes, David of Paulus.

Hij was een stadhouder die niet hield van onrecht en die zijn pappenheimers wel kende. Hij nam daarom de tijd om de zaak van Jezus grondig te onderzoeken. Hij realiseerde zich al snel dat de Joden Hem door nijdigheid overgeleverd hadden. Hij had bovendien een goede vrouw getrouwd die hem een boodschap liet zenden: ‘Heb toch niet te doen met dien Rechtvaardige.’

Hij kwam tot de eerlijke conclusie dat Jezus onschuldig was. Hij deed veel moeite om Hem vrij te spreken. Tot drie keer toe getuigde hij van Zijn onschuld. Hij stelde het volk uiteindelijk voor de keuze: Jezus de Koning, of Barábbas de moordenaar. Maar wat hij ook deed, hij vorderde niet. Er dreigde zelfs oproer. En zijn positie werd bedreigd. Toen ging hij overstag. Wat was Pilatus dicht bij de Waarheid. Hij koos evenwel de leugen.

Maar dat is nu precies wat jij en ik ook doen wanneer we ons niet bekeren. We belijden de waarheid, maar doen die niet. En we wassen onze handen in onschuld. We kunnen onszelf immers niet bekeren? Maar daarmee veroordelen we onszelf om voor eeuwig gekruisigd te worden. Als God het niet verhoedt.       

L. van der Tang

Door L. van der Tang

Ook interessant
JouwKompas is een initiatief van omsionswil.nl