11 Mei 2022
Een psalm van David
Een psalm van David

3 Beth. Vertrouw op den HEERE, en doe het goede; bewoon de aarde, en voed u met getrouwigheid.
4 En verlustig u in den HEERE, zo zal Hij u geven de begeerten uws harten.

— Psalm 37: 3 en 4

Gisteren hoorden we: Mens, erger je niet. Misschien dacht je aan dat spelletje, dat je vroeger met anderen speelde. Je ergerde je aan anderen, die dat spelletje van je wonnen.

Ergernis en boosheid kunnen je leven flink vergallen. Jaloezie is dat je een ander het niet gunt, dat het hem of haar goed gaat. Ontsteken in boosheid betekent dat je hart in vuur en vlam staat. Niet voor de Heere, maar in boosheid. Boos op de voorspoed van mensen, die de Heere niet dienen.Erger je niet, zegt David. Bij Kain begon het ook zo en tenslotte sloeg hij zijn broer dood. Jaloersheid is een grote zonde. Niet doen.Maar wat dan wel?Een andere kant opkijken…!Een andere kant opkijken? Ja, precies! Niet kijken naar de voorspoed van goddeloze mensen, maar omhoog kijken. Naar de Heere kijken! En kijken naar het einde van de goddelozen. En dan weer naar de Heere. Op Hem vertrouwen. In Hem geloven. Niet jaloers worden! Geen zondige dingen gaan denken en doen, maar het goede doen. Trouw zijn in de dienst van de Heere. Ook al zit het tegen. Niet op de omstandigheden of omstanders letten, maar op de Heere.En verlustig je in de HEERE. De God van het Verbond. Verlustigen. Dat is: blij zijn! Wees blij… in Zijn dienst. Wees blij… in Zijn liefde. Wees blij… en lees in Zijn Woord. Wees blij… en bidt tot Hem. Wees blij… en leef met Hem.Schep vreugde in de Heere. En wie zo op de Heere vertrouwt, krijgt een belofte mee. De Heere geeft je de begeerte van je hart. Dan krijg je niet alles wat je hartje begeert, maar levend met de Heere en vertrouwend op Hem, krijg je wat de Heere goed voor je vindt. En dat vind jij dan ook goed.

Ds. J.R. van Vugt

Door Ds. J.R. van Vugt

Ook interessant
JouwKompas is een initiatief van omsionswil.nl