31 Augustus 2022
De kinderen van Hosea
De kinderen van Hosea

Zo ging hij heen, en nam 9Gomer, een dochter van 10Diblaïm; en zij ontving en baarde hem een zoon.
En de HEERE zeide tot 11hem: Noem zijn naam Jizreël; want nog een weinig tijds, zo zal Ik de bloedschulden van Jizreël bezoeken over het huis van Jehu, en zal het koninkrijk van het huis van Israël doen ophouden.
En zij ontving wederom, en baarde een dochter, en Hij zeide tot hem: Noem haar naam Lo-Ruchama; want Ik zal Mij voortaan niet meer ontfermen over het huis van Israël, maar Ik zal hen zekerlijk wegvoeren.
Als zij nu Lo-Ruchama gespeend had, ontving zij en baarde een zoon.
En Hij zeide: Noem zijn naam Lo-Ammi; want gijlieden zijt Mijn volk niet, zo zal Ik ook de uwe niet zijn.

— Hosea 1: 3-12

Het huwelijk van Hosea en Gomer wordt gezegend met drie kinderen, twee jongens en een meisje. Erg gelukkig is dit gezinnetje niet. De namen van de kinderen zijn daar een aanwijzing voor. Gomer baart hem (Hosea) een zoon, maar zijn naam betekent: God gaat Israël verstrooien in de ballingschap. Israël wordt weer in een slavendienst verstrooid onder de heidenen. Het dochtertje Lo Ruchama betekent dat de Heere Zich niet meer ontfermen zal over Israël. De Heere zal geen medelijden hebben met de Israëlieten wanneer zij in de ballingschap worden afgevoerd en uit hun land zullen worden weggevoerd. Met de komst van het derde kind – Lo Ammi, dat betekent: niet meer mijn volk – is de breuk compleet. De Heere laat merken: jullie verlaten Mij….Ik zal jullie gaan verstrooien, geen medelijden meer hebben en uiteindelijk is de breuk compleet. Het huwelijk tussen God en Israël is kapot.Je vraagt je toch af….hoe heeft het in vredesnaam zover kunnen komen? Israël, door God in een verbond opgenomen en getrouwd bij de Sinaï in de woestijn, na de uittocht uit Egypte. En nu… Alles kapot. Verbond en huwelijk stuk. Geen volk van God meer. Geen genade en medelijden meer.Kan dat ook nog in 2018?

Wanneer jij de Heere niet liefhebt en je leeft niet uit het verbond met God, is dit je voorland. Geen genade, geen ontferming. Verstrooiing. Ballingschap. In de klauwen van satan liggen en blijven. Verbond en relatie met God kapot. Eigen schuld.De Heere zoekt echter je behoud. Hij wil je laten leven vanuit het Verbond met Hem. Hij smeekt je om Hem te dienen, lief te hebben en te volgen. Hij wil het Verbond en het huwelijk bevestigen. Hij wil de liefdesband herstellen. Laat je dan met God verzoenen.

Ds. J.R. van Vugt

Door Ds. J.R. van Vugt

Ook interessant
JouwKompas is een initiatief van omsionswil.nl