29 Augustus 2022
De tijd van Hosea
De tijd van Hosea

HET woord des HEEREN dat geschied is tot 1Hoséa, den zoon van Beëri, in de dagen van Uzzia, Jotham, Achaz, Hizkía, koningen van Juda, en in de dagen van Jeróbeam, zoon van Joas, koning van Israël.
Het begin 3van het woord des HEEREN door Hoséa. De HEERE dan zeide tot Hoséa: Ga heen, neem u een vrouw der hoererijen en kinderen der hoererijen; want het land hoereert ganselijk van achter den HEERE.

— Hosea 1: 1 en 2

Deze week denken we na over een paar momenten uit het leven van de profeet Hosea. We weten niet wie hij is, waar hij vandaan komt, wat hij in zijn leven deed voordat hij profeet werd enz. Hij heeft een prachtige naam (Hosea = De HEERE redt / verlost). Zijn naam betekent hetzelfde als de naam Jezus: Verlosser!Hosea leeft in een tijd dat het goed gaat met het koninkrijk van Israël (het Tienstammenrijk). Economische voorspoed, militaire successen, welvaart, vrede en rijkdom. Je zou het kunnen vergelijken met onze tijd. Het gaat prima toch?“Nee”, zegt Hosea. “Nee”, zegt de Heere. Het gaat helemaal niet goed. Het gaat bitter slecht. Dat wordt al duidelijk in vers 1, waar Hosea de koningen van Israël niet noemt. Zes koningen, moordenaars van elkaar, goddeloze koningen. Die noemt hij niet. Die moordenaars wil hij niet genoemd hebben. Hij schaamt zich daarvoor.Maar erger: de Heere zegt dat Israël er een rommel van maakt. Lees maar mee in vers 2. De Heere zegt: het land hoereert ganselijk van achter de Heere. Dat betekent: Het volk van Israël zondigt. Ze dienen de afgoden. Gouden kalven in Bethel en Dan. Ze dienen de Heere op een manier die ze ZELF hebben bedacht. En ze denken dat de Heere het zo vast wel goed vindt. Maar de Heere noemt dat zonde! Het dienen van de gouden kalven in Bethel en Dan is AFGODENDIENST. En dat is hetzelfde als HOERERIJ. Dat is hetzelfde als van andere vrouwen houden, wanneer je al getrouwd bent.Afgoden dienen of de Heere dienen op je eigen manier is zonde en is te vergelijken met hoererij! Ook in 2018! Of denk je van niet? Vertrouwen op andere dingen stellen dan op de Heere, is zonde. Afgoderij. Hoererij. Vertrouw daarom vandaag alleen op Hem.

Ds. J.R. van Vugt

Door Ds. J.R. van Vugt

Ook interessant
JouwKompas is een initiatief van omsionswil.nl