01 September 2022
NOCHTANS…DE HEERE!
NOCHTANS…DE HEERE!

Nochtans zal het getal der kinderen Israëls zijn als het zand der zee, dat niet gemeten noch geteld kan worden; ben het zal geschieden dat ter plaatse waar tot hen gezegd zal zijn: Gijlieden zijt Mijn volk niet, tot hen gezegd zal worden: Gij zijt kinderen des levenden Gods.
En de kinderen van Juda en de kinderen van Israël zullen tezamen vergaderd worden, en zich een enig Hoofd stellen en uit het 28land optrekken; 29want de dag van Jizreël zal groot zijn.
Zegt tot uw broederen: Ammi; en tot uw zusteren: Ruchama.

— Hosea 1: 10-12

Vrouw ontrouw, kinderen die net zo goed van de buurman kunnen zijn (bij het eerste kind staat: baarde hem… bij de andere twee kinderen staat dat niet meer. Ze zijn niet van Hosea, maar van een andere man). Afgodendienst, hoererij, ontrouw, huwelijksbreuk. Einde verhaal. Einde verbond. Einde huwelijk. Einde liefdesrelatie. Einde gezinsleven. Einde relatie God en Zijn volk. Eigen schuld.En dan in vers 10 een wonderlijk iets. Nochtans….Dat is een wonderlijk woord in de Bijbel.

Het geeft een tegenstelling aan. Er gebeurt iets totaal onverwacht. Iets wat je niet zomaar kunt bedenken.Nochtans zal Israël een groot volk zijn, net zoveel als het zand van de zee. Nochtans zal tot dat volk gezegd worden dat ze kinderen van de levende God – en niet van de dode afgoden – zullen zijn. Ze zullen verzameld worden, nochtans, ondanks dat ze verstrooid zullen worden. Ze zijn verdeeld in een Noord- en Zuidrijk, 10-stammen en 2-stammenrijk, nochtans zullen ze een enig Hoofd hebben. God gaat Zich niet meer ontfermen (Lo-Ruchama) en het is niet langer Zijn volk (Lo-Ammi), nochtans moeten ze tegen elkaar zeggen Ammi en Ruchama. Samengevat: ze hebben het oordeel en de vernietiging over zich heen geroepen door hun afgodendienst (hoererij), nochtans zal God Zich over hen ontfermen. Ze ontvangen straf en oordeel naar hun zonden, maar het is niet totaal en niet definitief. Nochtans.In dat Goddelijke ‘nochtans’ ligt ook jouw en mijn enig behoud. Straf en oordeel verdiend. Jij en ik. Nochtans God, Die groot is in barmhartigheid (Efeze 2). Gods liefde en Zijn grote genade is ons enig behoud, door die andere Hosea, Jezus Christus, onze Zaligmaker. Ook die van jou? Ondanks je ontrouw en zonden. God is getrouw. Onverdiend. Ook nadat je wederomgeboren bent. Altijd weer terug bij Hem. Nochtans.

Ds. J.R. van Vugt

Door Ds. J.R. van Vugt

Ook interessant
JouwKompas is een initiatief van omsionswil.nl