02 September 2022
3 keer een Goddelijk 'Daarom'
3 keer een Goddelijk 'Daarom'

5 Daarom, zie, Ik zal uw weg met doornen betuinen, en Ik zal een heiningmuur maken, dat zij haar paden niet zal vinden....
8 Daarom zal Ik wederkomen en Mijn koren wegnemen op zijn tijd, en Mijn most op zijn gezette tijd; en Ik zal wegrukken Mijn wol en Mijn vlas, dienende om haar naaktheid te bedekken. ...
13 Daarom, zie, Ik zal haar lokken en zal haar voeren in de woestijn, en Ik zal naar haar hart spreken. ...

— Hosea 2 vers 1-13

Hosea, getrouwd met een ontrouwe vrouw, drie kinderen met onheilspellende namen. Wat een vreselijke boodschap gaat er van het huwelijk van Hosea uit. Een slecht huwelijk, een onvoorspelbare en ontrouwe vrouw, kinderen waarvan de vraag is of ze van Hosea zijn of van een andere man. Waarom moet Hosea toch zo’n zware weg gaan? Waarom moet Hosea zo diep er door heen?Het antwoord op die vraag ligt bij de Heere. De Heere wil duidelijk maken, dat Hij de Gekwetste en Bedrogen Echtgenoot is. De Heere zegt: “Ik ben de bedrogen Man en jullie, Israël, jullie zijn Mijn ontrouwe en goddeloze volk. Afgodendienaars. Verlaters van God. Verbondskinderen toch? Jawel, maar verbondskinderen die hun Heere, de God van het Verbond verlaten.En dan maakt God er een eind aan, toch zeker?

Je zou denken van wel. Zo’n vrouw verdient niet beter. Einde huwelijk, kinderen weg met moeder mee. Overspel. Echtscheiding mag dan. Einde verhaal.Zo niet bij Hosea. Zo niet bij God.Drie keer staat er… daarom. Vers 5, 8 en 13. Daarom gaat God ingrijpen, Israël alles afnemen, haar de woestijn in sturen, haar afgoden afnemen, haar voorspoed afnemen, de ballingschap in… om …. naar haar hart te spreken…. Lieve woordjes in haar oor te fluisteren. Haar hart weer in te winnen voor Hem… ongelooflijk!Ze wordt niet verworpen. Ze wordt niet voorgoed weggestuurd. De Heere wil de relatie weer herstellen. Daarom…. Enkel liefde van Zijn kant. Verzondigde liefde. Verspeelde liefde. Onverdiende liefde. O ja! Maar daarom: Goddelijke liefde. Onbegrijpelijke liefde. Bevrijdende liefde.Begrijp ik dat? Krijg ik dat ooit met mijn verstand helder? Zeker niet. Dit is alleen maar te bezingen, te loven en te prijzen. De liefde van God. Oneindig groot. Amazing grace. Voor een vrouw en kinderen van de hoererij. Voor jou! En mij.

Ds. J.R. van Vugt

Door Ds. J.R. van Vugt

Ook interessant
JouwKompas is een initiatief van omsionswil.nl